tirsdag 09.06 2020

Innlegg

Vi må ikkje sove

Vi er heldige som bur i eit av verdas beste land å bu i for skeive. Eit land der arbeidet med juridiske rettar og reell aksept har komme svært langt.

mandag 08.06 2020

Innlegg

Rasisme lever i beste velgåande

På kalenderen står det 2020, men tankesettet til mange er framleis i 1930.

søndag 07.06 2020

Innlegg

Ei ungdomstid til bekymring

Ungdommers psykiske helse blir dårligere. Så altfor mange lider under dårlig skoletrivsel, kroppspress og mobbing. Det er særlig jentene som sliter.

torsdag 04.06 2020

Innlegg

Kriser minner oss på kva som betyr noko

Kriser minner oss på kor avgjerande det er at vi stiller opp for kvarandre. Kva som betyr mest i liva våre når det verkeleg smeller, skriv Torbjørn Vereide, fylkestingsrepresentant for Arbeidarpartiet.

onsdag 03.06 2020

Leiar

Det er ikkje slik vi vil ha det i lokalmiljøet vårt

Siste tida har det vore ei negativ utvikling med hærverk i Nordfjordeid sentrum, slik som i fjor haust.

fredag 29.05 2020

Lesarinnlegg

Utsikt frå farmor sitt vindauge

Frå kjøkkenglaset til farmor sitt gamle hus i Eltvik, har ein orkesterplass til horisonten; linja som skil jorda og havet frå himmelen. Det er eit sjelsetjande skode. Horisonten kan vere så markert, andre gongar knapt mogleg å skimte kvar havet ender, eller himmelen byrjar.

fredag 22.05 2020

Leiar

Stor siger for jordskifteretten

No har Ap, Frp, Sp og SV bestemt seg for å seie nei til regjeringsforslaget om å redusere talet på rettskretsar i Norge.

tirsdag 12.05 2020

Leiar

Dei fortener det!

Det stundar mot 17. mai. Ei annleis nasjonaldagsfeiring enn det vi er vande med.

fredag 08.05 2020

Alfred Bjørlo:

– Vi må ikkje ta fred og fridom for gitt

Det er VÅR kamp. Vårt ansvar. Det er vi som no har arva freden som vart skapt i 1945 – og vi som ta han vidare også i ei tid kor verda er meir uroleg enn på lenge, sa ordførar i Stad, Alfred Bjørlo i si tale under markeringa av 8. mai.

Sveinung M. Pile:

– Mange har ofra mykje, nokon har ofra alt

I dag markerar vi at Norge vart frigjort etter 5 år med okkupasjon frå 1940 til 1945. Vi heidrar alle dei som ofra så mykje for at det norske folket igjen skulle oppleve frihet. Og vi heidrar alle dei norske soldatane som har bidrege i operasjonar i utlandet. 8. mai er også Norges nasjonale veterandag, sa Sveinung M. Pile frå HV 11 i si tale 8. mai.

Innlegg:

75 år med fridom

I dag flagger vi over hele landet, akkurat slik vi gjorde på denne dagen for 75 år siden. Flagget er selve symbolet på nasjonen vår. Et symbol som hadde vært forbudt i fem lange okkupasjonsår.

torsdag 07.05 2020

Innlegg:

Gode samarbeidspartnarar!

Leiinga og styret i Hotel Alexandra AS ynskjer å gjere sitt for at tilsette, kundar, eigarar og lokalsamfunnet skal kome frå denne krisa på ein best mogeleg måte.

tirsdag 05.05 2020

Innlegg:

Støttar innbyggjarinitiativet

Falck Renewables Vind AS har søkt om dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen for bygging av tilkomstveg til Okla vindkraftverk. Søknaden blei innvilga i utval for Areal og Eindom 28/4. I kommunestyremøte torsdag 7/5 skal innbyggjarinitiativet angåande saka handsamast.

fredag 24.04 2020

Leiar

Uro omkring meir oppdrett i Nordfjord

Eide Fjordbruk ønskjer å drive oppdrett i Ervikskorane, stikk i strid med kva grunneigarane og bygdefolket i Ervik ønskjer.