onsdag 15.04 2020

Innlegg

Om å «spare seg til fant»

Det kan vere vanskeleg å spare seg til suksess spesielt innan vidaregåande utdanning, skriv Gunnvor A. Sunde, leiar Samfunnsdemokratane, i eit ope brev til fylkestingsrepresentantane i Vestland. 

tirsdag 14.04 2020

Innlegg:

Sogn og Fjordane må få større del av vegmidlane

I skuggen av koronautbrotet har Statens Vegvesen kome med innspel over kva riksvegstrekningar dei vil prioritere i perioden som kjem. Det er lite lysteleg lesnad dersom ein bur i nordre del av det nye Vestland fylke. Prosjektmidlane på vestlandet skal i all hovudsak gå til dei store vegprosjekta mellom Bergen og Stavanger.

torsdag 09.04 2020

Innlegg

Nordfjordakademiet skal styrkje arbeidslivet lokalt

Planen om å realisere eit tettare samarbeid mellom skular og næringsliv, samt fokus på rekruttering i Nordfjord hjå både den private og kommunale sektoren, har no byrja ta form. Som ein del av realiseringa av desse planane starta eg som dagleg leiar i Nordfjordakademiet i starten av mars.

tirsdag 07.04 2020

Innlegg

Kompetanseutvikling er viktig i krisetider

Landet vårt er inne i ei korona-krise som gjer at arbeidsløysa aukar dag for dag. Det blir gjort mykje godt arbeid for å sikre at hjula kjem i så fort som råd etter at kvardagen kjem tilbake. Likevel er vi redde for at mange blir arbeidsledige og permitterte i lang tid framover. Då er det viktig å utnytte perioden vi no er inne i til å auke kompetansen til arbeidstakarane, det må og gjelde dei som mottar dagpengar frå NAV. I tillegg til å skape ny aktivitet, er dette det viktigaste krisetiltaket vi kan sette i gang med.

fredag 20.03 2020

Leiar

Alle er prega

Alle delar av samfunnet vårt er djupt påverka av koronapandemien. No er alt på vent, og det gjer noko med oss.

tirsdag 10.03 2020

Leiar

Når ja blir nei

Vestkapp Holding fekk ja til å sette opp såkalla overnattingspodar på Vestkapp frå sommaren av.

onsdag 26.02 2020

Innlegg

Distriktskommunar og livet på bygda - eit hjartesukk!

På NRK Vestland og i Vestlandsrevyen, måndag 17. februar, fekk vi sjå og høyre fylkesordføraren i Vestland forsøke å dra opp ein debatt om utfordringar i distriktskommunar.

fredag 14.02 2020

Leiar

Lokal veg er mest rasutsett i landet

Den lokale vegen – fylkesveg 5744 – til Navelsaker er den mest rasutsette vegen i heile landet.

Innlegg

Okla vindkraftverk - Når NVE «ikke vil se»….

Det er ein ujamn kamp, der det tidvis opplevast som om motstanden vår skal teiast ihel, skriv Wenche Hovlid Sortvik.

tirsdag 11.02 2020

Innlegg

Bremangerlandet vindkraftverk på utanlandske hender?

I Firda den 07. februar 2020 spør Ingunn Kjelstad og Einar Rysjedal «Om SFE si leiing og styre kan gje skriftlege forsikringar i avisa om at vindkraftanlegget til Lutelandet Energipark AS, aldri vil hamne på utanlandske hender?»

fredag 07.02 2020

Leiar

Ein må lytte til folket

Med flott fakkeltog på Seljesanden tysdag uttrykte folket si misnøye i bassengsaka. Dei er urolege over at dei planane som vart vedteke igjen er skrinlagde.

tirsdag 28.01 2020

Leiar

47 år sidan sist vi hadde statsråd

Fredag vart Sveinung Rotevatn frå Nordfjordeid presentert som den nye klima- og miljøministeren i Solberg-regjeringa på Slottsplassen.

mandag 27.01 2020

Lesarinnlegg:

Stad skipstunnel – i mål med ny regjering?

Vi innrømmer å ha vore spent når regjeringa brått miste ein av partnarane denne veka.