lørdag 15.08 2020

Innlegg

Fadderveka høyrer studiestarten til

I år er arrangementa i samband med fadderveka viktigare enn nokon sinne.

tirsdag 28.07 2020

Lesarbrev

Gi kommunene vetorett til å si nei til vindkraftutbygging

Senterpartiet mener derfor det er behov for en helhetlig gjennomgang av regelverket for vindkraft.

mandag 27.07 2020

Per Olaf Lundteigen (Sp)

─ Opphev samordningsfella nå!

Senterpartiet er svært takknemlige for engasjementet fra Pensjonistforbundet og aksjonsgruppa for å motvirke tap av offentlig tjenestepensjon. Sammen må vi klare å skape flertall i Stortinget for å få bort samordningsfella nå!

torsdag 23.07 2020

Lesarinnlegg

Om smått liv – og om dynamikken mellom liv og død

Eg vil våge på at vi i nær framtid vil verte like forundra over kva vi vil finne i verdsrommet, som vi i dag lærer er tomt, som dei som fann virus i hava frå 1986.

onsdag 22.07 2020

Lesarinnlegg

På tide å øke avgiftene

Midt i den største helsekrisen verden har opplevd på svært lenge, har det dukket opp et merkelig forslag om å svekke den norske folkehelsen ved å senke avgiftene på helseskadelig produkter som tobakk, alkohol og sukker.

torsdag 16.07 2020

Lesarinnlegg

Voltaire – vi treng deg no!

Det er slike feil vi hadde trengt «den fjerde statsmakt» til å kaste lys over. Det er trist å sjå at riksmedia snarare er storpolitikken og kapitalen sine lakeiar.

søndag 12.07 2020

Ope brev til Stad kommune:

– Eit folkekrav om at Stad kommune framover let kommunestyret handsame saker knytt til «Okla»

Fakta er at Stad kommune bør stille seg spørsmål ved kvifor så mange dispensasjonssaker vert reist like før planlagt byggestart? Dette bør danne grunnlag for ei grundig politisk handsaming. Ålmenta let seg ikkje lenger ignorere i saker som er knytt til Okla-saka, skriv Bård Inge Fløde i eit ope brev til Stad kommune.

Kronikk

Grenselause Nordfjord

Sommarferie gjev tid for mykje ein elles ikkje rekk over, refleksjon, ein fot i bakken og litt kreative tankesprang i høve kvar vi som Nordfjordingar er og kvar vi skal dei nærmaste åra. Eg trur vi er i ferd med å ta av på ei svært spanande reise, ei reise inn i framtida med eit meir samla og sterkare Nordfjord enn nokon gong før.