fredag 18.06 2021

Leiar

Kjempejobb med pionerprosjekt

Fagforbundet Vestland vil ha ei ny regjering og ny politikk!

onsdag 16.06 2021

Det bør ikke tilrettelegges for mer akvakultur i Nordfjord

Meiningar

Nynorsk-elevar må få lærebøker på nynorsk

mandag 14.06 2021

Meiningar

Samarbeid eller "klare sjøl"

søndag 13.06 2021

OKLA- eit demokratisk problem

Falck Renewables Vind har no fått løyve til å endre fundamenteringa til turbinane på Okla vindkraftverk. Både prosessen rundt godkjenninga av endringssøknaden, og behandlinga av klagene i etterkant, gjer det vanskeleg å ha tillit til systemet, prosessane og sakshandsaminga. 

Meiningar

Nøkkelen til rekruttering er valkompetanse

fredag 11.06 2021

Kommunedelplan sjøareal -vedtak for evig tid

mandag 07.06 2021

Meiningar

ME – på tide å ta sjukdomen på alvor

Meiningar

Vi må verne om streikeretten

søndag 06.06 2021

Meiningar

Eid Sportsfiskarlag: - Det nye styret var forplikta til å ta tak i påstandar

Meiningar

Arbeiderpartiet sprer usannheter om rusreformen

Meiningar

-Alvorlig med systematisk nedbygging av sengeplasser i psykiatrien

onsdag 02.06 2021

Meiningar

KrF: Born og eldre må prioriterast

Meiningar

Tennene er ein del av kroppen!

tirsdag 01.06 2021

Meiningar

Kjære Bjørn Arild Gram

Den alvorlege rekrutteringssituasjonen kan berre avhjelpast gjennom politisk vilje og politisk handling. Politikarar som heilt overlèt vanskelege politiskeavgjerder og forsvaret av dei til administrativt tilsette, byggjer ikkje tillit. Og snart er det stortingsval.

tirsdag 25.05 2021

Innlegg

Måten vi pratar om kvarandre betyr noko

torsdag 20.05 2021

Meiningar

Fridtjov Urdal: - Gjer Stad Skipstunnel til verdas største kunstprosjekt