fredag 26.02 2021

Lesarinnlegg

Erling Sande svarer ikkje på utfordringane til småkrafta

torsdag 04.02 2021

Lesarinnlegg

Høgskulen på Vestlandet og profesjonsuniversitet

onsdag 03.02 2021

Lesarinnlegg

SFE solgte katta i sekken til Falck Renewables Vind AS

Helst hadde eg sett at kommunestyret kravde at konsesjonen vart trekt tilbake. Alternativet slik det no vert framlagt er nemleg ubeskriveleg, og kan ikkje godtakast som natur og miljøvennleg.

lørdag 30.01 2021

Innlegg

Heldigvis har vi brann- og redningsvesenet!

Brann- og redningsvesenet er en stadig viktigere del av beredskapen nær folk i hele Norge. Mange steder er de den eneste nødetaten i mils omkrets.

Innlegg

Ap med oppskrift på tilbakegang

torsdag 28.01 2021

Innlegg

Kva gjer man med utbygging på Okla no?

Lesarinnlegg

Lovlig sen planendring for Okla vindkraftverk?

I stedet for å godkjenne søknaden som er ute på høring uten videre, håper jeg NVE vil ta med stans av byggingen, som et alternativ Falck Renewables sine egne løsningsforslag på problemet.

mandag 25.01 2021

– En stigende utålmodighet over det som oppfattes som kommunal tafatthet er i ferd med å bre seg

Norsk Turistforeningen sitt medlemsblad, magasinet Fjell og Vidde, er landsomfattende. Det har i januarnummeret viet vindkraftutbygging på Stadlandet stor oppmerksomhet. Her blir både NVE, fagekspertise og lokale folk intervjuet.

lørdag 23.01 2021

Lesarbrev

Er det nokon som tek ansvar?

Mitt råd til alle som skal ta avgjerd i denne saka, er å bruke makta dei endå har til å sette ein stoppar for denne utbygginga snarast mogleg for å avgrense meir skade på det ikoniske landskapet.

fredag 22.01 2021

Lesarinnlegg

Svartmaling?

Vi har alle sett at leiar av politiet i Sogn og Fjordane, Arne Johannesen, har vore ute i media og vil ha slutt på det han kaller svartmaling av politireforma.

Lesarinnlegg

Ja til Sogn og Fjordane som eige fylke

Som ein elles svært positiv talsperson for alt som går bra i Sogn og Fjordane, er det overraskande at Grotle er så uroa for Sogn og Fjordane ved ei gjenoppretting.

onsdag 20.01 2021

Valkampen er i gang

Svartmaling av politireforma og politiet kan politikarane ta ein annan stad. I Sogn og Fjordane var 2020 «best ever» for lokalt politi.

Kven vil vi vere, Sogn og Fjordane?

Under eit år etter at Vestland fylke er etablert, har Senterpartiet sett seg som mål splitte opp det nye fylket og gå tilbake til gamle Sogn og Fjordane. Det er ein dårleg idé!

fredag 15.01 2021

Innlegg

God politiberedskap i Vest

Når det verste skjer, må vi være trygge på at vi har et politi som raskt forstår hva som skjer, og som rykker ut og hjelper oss. Politiet har vært en budsjettvinner i alle budsjettene under denne regjeringen, og i budsjettet for 2021 foreslås det største permanente bemanningsløftet for politifolk i moderne tid. Dette vil også styrke politiberedskapen på Vestlandet.

torsdag 14.01 2021

Innlegg

Politiberedskap er meir enn ord

Justisminister Monica Mæland skriv innlegg om politiberedskap på Vestlandet med tittelen «God politiberedskap i Vest». Det meste av sjølvskrytet frå statsråden handlar ironisk nok om Austlandet.

mandag 11.01 2021

Lesarinnlegg

Vindkraft populært eller ei

Klimapolitikk er for oss som bur i Nordfjord synonymt med auka kostnader og øydelagde turområde.