fredag 20.12 2019

Leiar

– Behovet for ein møteplass for ungdom bør takast på alvor

Lensmann Tormod Hvattum meiner utfordringane i 2020 er ungdomsmiljøet i Eid. No ønskjer politiet å gå tettare på miljøet for å hindre at negative sider av det utviklar seg.

tirsdag 17.12 2019

Lesarinnlegg:

Omkamp om Vestland

Utviding av Vestland fylke med Rogaland skal opp i Vestland fylkesting etter at gruppeleiar for Ap Anne Gine Hestetun har sendt interpellasjon. 

søndag 15.12 2019

Dialog og frustrasjon i idretten i Eid

fredag 06.12 2019

Leiar

– Når unge ønskjer å flytte heim må ein sjå på løysingar

Fylkesmannen i Vestland klaga på Selje kommune sitt ja til bygging i strandsona i Honningsvåg på Stadlandet. No har det kome eit endeleg nei – etter at Fylkesmannen i Rogaland set foten ned.

tirsdag 03.12 2019

Leiar

– Lokale politikarar i Nordfjord må vere på hogget

Jordmødrer veks ikkje på tre. No har ein store problem med å rekruttere jordmødrer til God start-eininga ved Nordfjord sjukehus.

onsdag 13.11 2019

Leiar

Ikkje bra nok om trafikkstasjonen

Trafikkstasjonen på Nordfjordeid får halde fram, men det blir utan kontrollhall. Også førarprøve MC er fjerna.

torsdag 07.11 2019

Tillitsvalde ved dei vidaregåande skulane

Bekymra for den økonomiske situasjonen

fredag 01.11 2019

Kvar er ambulansen?

Refleksjonar kring vindkraft

onsdag 30.10 2019

Beklager uttale i avisa 25. oktober

tirsdag 29.10 2019

Leiar

Eid kan bli Årets frivillighetskommune

Eid er ein av tre finalistar i kåringa til å bli Årets Frivillighetskommune 2019.