onsdag 08.09 2021

Meiningar

Frp: - Ei rasering av drosjenæringa i distrikta

Kva parti skal ein stemme på?

Lat oss ikkje sjå oss blinde på enkeltsaker og enkeltpersonar, men lyfte blikket og sjå på verdiane og verdiforankringa til dei ulike partia. Om du er usikker, vil eg seie at KrF sine verdiar står seg både no, og i framtida.

Ja til Sogn og Fjordane

Motargumentet om at ei oppløysing ikkje er realistisk, vil eg såleis avvise. Ei oppløysing er realistisk om folket vil det.

tirsdag 07.09 2021

Meiningar

Takk til skattebetalerne

Meiningar

Sett på turboen for utflytting

mandag 06.09 2021

Meiningar

"Å investere i hotell i dag er eit tvilsamt prosjekt"

onsdag 01.09 2021

Meiningar

MDG vil verne Nordfjorden mot meir oppdrett !

Nordfjorden skal ikkje øydeleggast for å nå regjeringa sine målsetjingar!

tirsdag 31.08 2021

Meiningar

Rasering av miljøet ved Seljesanden

Meiningar

Dagens skogbruk er ikke et klimatiltak

Er skogbruket så bærekraftig og klimavennlig som de skal ha det til? Nei, dagens skogbruk er en direkte trussel artsmangfold og er heller ikke bra for klimaet.

Meiningar

Ambulansen må nå frem i tide

Responstiden for ambulanser er for lang i store deler av landet.

mandag 30.08 2021

Meiningar

Vi treng eit rettferdig grønt skifte

fredag 27.08 2021

Betre fylkesvegar!

KrF er heilt einige med leiaren i avisa; Folk fortener betre fylkesvegar.

Debatt

Eit retningsval - meir enn nokon gong

«Senterpartiets framgang har tvunge dei andre partia til å ta misnøgde veljarar i distrikta på alvor, tala vel om dei og lova gjera meir for dei i nærområda.»

Leiar

Folket fortener betre vestlandsvegar

Kven var det sin tur sist?

Ungdom treng betre og billegare kollektivtilbod

I distrikta treng vi i åra framover eit løft for betre kollektivtrafikk. Ikkje minst er det viktig for ungdom, eldre og andre som av ulike grunnar ikkje kan køyre bil i kvardagen. Difor må kollektivtilbodet i distrikta raskt bli billigare og betre.

Skuffande skremselspropaganda frå Ap-ordførarar

Senterpartiet har trua på norsk næringsliv. Vi ynskjer å få på plass ein betre avtale med EU, noko vi meiner ikkje er særleg oppsiktsvekkjande.

Det er skatten vår som betaler for velferda vår

Med denne regjeringa sin politikk ser vi konturane av og draumen om Noreg som skatteparadis for dei rikaste. Då blir det smalhans for dei fleste av oss.