onsdag 10.11 2021

Meiningar

På med turboen for hydrogen-framtida!

Meiningar

Ein god start for ei ny regjering

søndag 07.11 2021

Meiningar

Ringvirkningene gir behov for krisepakker

fredag 05.11 2021

Stad kommune må ha orden i eigne sysaker

søndag 31.10 2021

Meiningar

-Vi må vakne opp og ikkje vere naive

Her kjem leiaren i Eid Handball med ope brev til politikarane i Stad kommune - tankar rundt leigesatsar i kommunale bygg, om fritidsaktivitetar og ungdom.

fredag 29.10 2021

Leiar

Tøffare ungdomsmiljø krev vakne foreldre

onsdag 27.10 2021

Meiningar

Senterpartiet sviktar igjen

tirsdag 26.10 2021

Meiningar

Wiese-lada - «gryteklar» for riving?

torsdag 21.10 2021

Innlegg

– Kor er pengane vorte av til å finansiere desse lovnadane

tirsdag 19.10 2021

Leiar

Tøff budsjetthaust

Meiningar

– Ta ein kraftsats, få alle lakseoppdrett ut i open sjø – i lukka anlegg

onsdag 06.10 2021

Meiningar

Vi skal vere ei regjering som er på lag med lærarane

Torbjørn Vereide:

- Vi skal vere ei regjering som er på lag med lærarane

Eg har sjølv fått oppleve kor avgjerande det er å bli sett og få hjelp i skulen. Den støtta unner eg alle born og ungdom å få oppleve.

tirsdag 05.10 2021

Meiningar

Avskyting av hjortebestanden er ute av kontroll

Meiningar

Håndtering av varsler skaper et stort folkehelseproblem i dag

fredag 01.10 2021

Leiar

Operaeventyret med ellevill framsyning

tirsdag 21.09 2021

Innlegg

Vi trenger kraftfulle politiske grep

Enkeltindivider kan ikke alene ta ansvar for å redusere overforbruket. Vi trenger kraftfulle politiske grep. Med levetidsmerking på produkter kan vi kjøpe produktene som varer lengst, skriv Anja Bakken Riise, leiar i Framtiden i våre hender. 

onsdag 15.09 2021

Meiningar

Stad KrF rettar ei stor takk