Av Siri Christine Kvernmo Næss: Det er skuffende å lese svaret fra prosjektleder for Stad Skipstunnel, Terje Skjeppestad, på min kritikk av deres samhandling med innbyggerne i Kjøde. Innlegget bare bekrefter mine observasjoner om at innbyggerne i Kjøde ikke har reell medvirkning angående egen fremtid.

Jeg valgte å vise til dynamikken på møtet i Kjøde grendehus fordi det var basert på mine egne observasjoner av samspillet mellom ledelse og innbyggere.

Det er godt mulig at jeg som samfunnsforsker er litt i overkant oppmerksom på maktdynamikker. Og jeg forstår at det slett ikke er sikkert at prosjektledelsen bevisst har gått inn for å undergravere motstand blant Kjødes befolkning. Derfor skjønner jeg også at prosjektledelsen ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i min kritikk av det jeg har satt under lupen.

Men enten det er med overlegg eller ikke, så mener jeg at det er undertrykking som er resultatet av det som frem til nå har utspilt seg. Denne typen konflikter er det dessverre mange av i Norge og det er viktig å være oppmerksom på maktkonstellasjonene som kan oppstå i slike situasjoner, selv om de kanskje ikke er åpenbare for alle parter.

Mange innbyggere i Kjøde har uttrykt at planene om byggingen av skipstunnel påvirker deres fysiske og mentale helse svært negativt. En sentral årsak til dette er at situasjonen fremover er så omfattende usikker.

Det jeg reagerer på er at det ikke virker som om prosjektledelsen tar disse bekymringene helt på alvor. Men kanskje jeg tar feil, så jeg spør: hvilke konkrete tiltak har Kystverket, i det de kaller for «verktøykassen» sin, for å bøte på helsemessige skader som har oppstått i forbindelse med prosjektet?

Skjeppestad skriver at Kystverket ikke har mandat til å kjøpe opp boliger som ikke må rives.

Jeg stiller meg undrende til at det ikke er mulig å skape mere fleksibilitet for å bøte på skadene til de som blir tvunget til å leve i midlertidighet. Med tanke på prosjektets massive omfang må det også tas høyde for at byggingen vil kunne strekke seg langt utover den perioden som er antatt.

Ifølge Skjeppestad blir det for vanskelig å vite hvor de skal «sette grensen for hvilke boliger som skal kjøpes ut». Men hvorfor kan ikke grensen for oppkjøp trekkes ved de som periodevis må flytte fordi det blir ulevelig å bo i eget hus? Kan virkelig ikke disse menneskene få bestemme dette selv? Det er tross alt deres liv og ikke minst livskvalitet som står på spill.

Kjøde er en minibygd, det er snakk om et knippe mennesker. Og de kan ikke bare selge og flytte nå fordi husene per dags dato er verdiløse på grunn av prosjektplanene. Jeg har litt problemer med å akseptere argumentet om det er «viktig for Kystverket og kommunen at bygda Kjøde skal bestå også etter at tunnelen er ferdig» som en tilstrekkelig begrunnelse for de ulempene og påkjenningene som (i alle fall deler av) befolkningen i Kjøde opplever i dag. Hvorfor skal det ikke være opp til de som faktisk bor der å avgjøre om dette prosjektet er verdt å bli boende for?

Når skipstunnelen, sammen med planlagte prosjekter på land, er ferdigstilt så er det vel bare å legge de gjenværende boligene ut for salg? Da vil de også kunne tjene inn eventuelle kompensasjonspenger. Hvis det blir så flott i Kjøde som Kystverket skisserer i sine planer, så burde det være enkel sak å få fylt opp bygda med mennesker i alle aldre.

Ankepunktet mitt er menneskeverdet.

Min bønn til Kystverket er derfor at det investeres i flere verktøy i verktøykassen, slik at det blir økt fleksibilitet og større forhandlingsrom for de som får livene sine ødelagt – uten å selv ha bedt om det.