Av Kristian Skibenes, Fjord Shipping AS -medlem i Måløy Vekst AS, skoleentusiast:

Det kan være greit å ta en fot i bakken og minne om at en skal ha fokus på ballen, ikke spilleren. Måløy Vekst er næringslivets og kommunens næringsapparat i ytre Nordfjord og har næringslivet i ryggen i denne saken. Måløy Vekst og næringslivet i Måløy har lang tradisjon med å samarbeide tett med den videregående skolen vår for å tilpasse tilbudet til næringslivet sitt behov. Hvis miljøet rundt Eid VGS ikke ønsker å være med på en felles uttale om at alle skolene i Nordfjord bør ha studiespesialiserende så tenker jeg vi avslutter den diskusjonen nå. Det er deres rett å mene dette. Men det kan være greit å avklare et par ting for klimaet sin del:

Påstand 1: Måløy Vekst beskylder Eid VGS for å stjele studiespesialiserende fra Måløy VGS.

Måløy Vekst har aldri fremført det, til tross for at Fjordabladet har omtalt akkurat det. I første høringsutkast etter at rapporten fra arbeidsgruppen i fylket var offentliggjort, skrev Måløy Vekst om fylket og arbeidsgruppa «..stele tilbodet frå skulen og gje det til Eid vgs. vil på ingen måte styrke noko fagmiljø. Det vil svekke miljøet ved skulen i Måløy betrakteleg, samt vere øydeleggande for fellesfaga ved studietilboda som vert igjen på skulen.» Vi i ytre ønsker ikke å sende ungdommen vår vekk fra Måløy VGS og på hybel på Eid eller andre plasser. Alderen 16-19 år er en viktig del av oppveksten og for mange dannes røttene til hjemstedet i denne perioden. Det er blitt foreslått fra arbeidsgruppen i fylkesadministrasjonen i fylket å ta ned Måløy VGS med 170 elever i forhold til dagens tilbud (YSK, studiespesialiserende, kokkelinja), for så å kompensere dette med 60 plasser 3-årig Helse uten fagbrev. Måløy VGS er en av skolen som tar størst nedtak av alle 41 skolene i Vestland fylke %-vis – 16 % av de ledige plassene. Dette til tross for at skolen har høy oppfyllingsgrad, trivsel og gjennomføring. Vi kjemper for lokalsamfunnet vårt. Studiespesialisering er selve navet ved skolen, og får vi ikke beholde dette tilbudet så frykter vi fraflytting, mindre næringsutvikling og mindre vekst i hele Nordfjord

Påstand 2: Måløy Vekst ber Eid VGS gi fra seg en linje.

Invitasjonen til en fellesuttale handler om at alle fire skolene gjør et prinsippvedtak om at det skal vært studiespesialiserende på hver skole. En tar her ikke stilling til hvor det skal Iigge flere paralleller. Det blir som i dag, hvor antall paralleller bestemmes av hvor mange som velger de ulike linjene og hvor. I møtet på Måløy VGS med fylkesutvalget for opplæring fikk vi klar bestilling fra fylkespolitikerne: Bli enige i Nordfjord, da blir det mye enklere å lande denne saken i utvalget og på fylkestinget. I forrige runde med endring i skolestruktur i gamle Sogn og Fjordane ble alle fire ordførerne i skolekommunene i Nordfjord enige om å stå sammen for å verne de viktigste linjene på sine respektive skoler til alles felles beste.  Det Måløy Vekst prøver nå er å gjøre her er det samme. Stryn har allerede gitt sin støtte til Firda VGS og Måløy VGS.

Så håper jeg etter argumentasjonen over, at jeg kan berolige Fjordabladet med at vi i næringslivet i ytre ikke føler oss villedet av Måløy Vekst som avisen gir uttrykk for i sin leder.