Av Terje Skjeppestad, prosjektleder for Stad skipstunnel, Kystverket:

Vi viser til Siri Christine Kvernmo Næss sitt innlegg "Kystverkets tunnelsyn: medmenneskelighet til besvær?", der hun kritiserer Kystverket og vår behandling av enkeltmennesker i Kjøde. Det største ankepunktet virker å være kompenseringen av berørte nær skipstunnelen og ønske om oppkjøp av eiendom som ikke står i veien for prosjektet.

Stad skipstunnel er et stort tiltak, som dessverre vil virke inngripende på de som bor i nærheten av tunnelen – spesielt gjelder dette innbyggerne i Kjøde. Dette har vi heller ikke lagt skjul på i kommunikasjonen med innbyggerne. Kystverket ønsker å gjennomføre anleggsarbeidet med minst mulig ulemper for de som bor i området. Men med så mye fjell som skal sprenges og fraktes ut av tunnelen, er det dessverre ikke mulig å gjennomføre prosjektet uten at nærområdet blir utsett for støy, støv og andre ulemper. Det blir periodevis utfordrende å bo i området. Det er det ingen tvil om. Dette har vi vært tydelige på i brosjyrer, på folkemøter og i samtaler hjemme med hver enkelt beboer.

Verktøykassen inneholder ikke boligkjøp

Men at vi anerkjenner at det blir utfordrende å bo i Kjøde i byggeperioden av skipstunnelen er trolig en fattig trøst for beboerne i området. Da kommer vi til verktøykassen Kystverket har til rådighet for å bøte på ulempene i byggeperioden. Hvordan skal vi kunne kompensere for dette?

Kystverket kan ikke kjøpe opp andre boliger enn de "som blir jevnet med jorden" (for å bruke Næss sin omtale) på grunn av skipstunnelen. Det har vi rett og slett ikke mandat til. Hvor skal vi sette grensen for hvilke boliger som skal kjøpes ut?  Samtidig er det viktig for Kystverket og kommunen at bygda Kjøde skal bestå også etter at tunnelen er ferdig.

Næss mener at vi bruker hersketeknikker overfor befolkningen i Kjøde, og at folkemøter og annen kontakt med innbyggerne ikke gir reell medvirkning. Det kjenner vi oss ikke igjen i.

Vi legger mye ressurser i å møte beboerne og å ta deres utfordringer på alvor. Derfor har vi besøkt alle beboerne (som vil ha besøk) i nærheten av skipstunnelen, i overkant av 50 boliger – noen har også fått besøk flere ganger. Vi har fire til seks folkemøter i Kjøde per år, har opprettet servicetelefon og en direkte e-postadresse kun for de berørte, med mer. Å finne løsninger i felleskap med beboerne er ikke et spill for galleriet, eller hersketeknikker "som impliserer en form for brukermedvirkning ... [som] fremstår mer som en taktikk for å kamuflere innbyggernes avmaktsfølelse, enn reell medvirkning. Samtidig som det undergraver motstand og legitimerer Kystverkets egne handlinger", slik Næss beskriver. Vi gjør det faktisk for å ha en konstruktiv dialog med sikte på å finne løsninger som er tilpasset den enkelte.

Men det er ikke sagt at man får viljen sin av den grunn.

Her er vi tilbake til verktøykassen og mulighetene vi har til rådighet. Vi kan ikke kjøpe opp hus som ikke står i veien for skipstunnel-prosjektet, men vi kan for eksempel finne andre kompenserende ordninger i byggeperioden, som etterisolering mot støy, bortflytting på hotell/låneleiligheter i korte/lengre perioder, engangsutbetalinger eller andre alternativer – dette er vi i prosess på. De fleste vi har snakket med ønsker å bo hjemme lengst mulig, men blir det for krevende så skal folk få flytte bort, gjennom egne eller våre alternativer. Her har særlig nabobesøkene gitt nyttige innspill.

Men igjen; vi vet at det blir utfordrende å bo nært et så stort byggeprosjekt. Det er det ingen tvil om. Og våre tiltak kan nok ikke fullt ut bøte på dette.

Utvikling og muligheter Til sist kommenterer Næss at "Nei da, det er ikke helt sant at det ikke har blitt tatt hensyn til berørte. En av kommunens representanter meddelte entusiastisk at noen ønsker blir oppfylt. Det blir lekeplass i den nye næringsparken. Til og med en volleyballbane er innvilget. Raust."

Igjen, her er det et litt større bilde enn det Næss tegner opp. Både vi og kommunen har forsøkt å involvere innbyggerne gjennom vanlige påvirkningsprosesser, både for reguleringsplanen for skipstunnelen og gjennom et eget arbeid der innbyggerne i Kjøde har kunnet påvirke entringsområder og fremtidige muligheter i nærheten av skipstunnelen. Dette var det bra engasjement rundt og vi fikk mange konstruktive innspill, som blant annet har medført til at det legges til rette for småbåthavn, mulig båthotell, rekreasjons- og parkområder med friluftsscene/gapahuk med mer, ved innseilingen til skipstunnelen.

Hersketeknikk eller ei – vi ønsker å legge til rette for at folk skal kunne bo i Kjøde også etter at skipstunnelen er ferdigstilt.