fredag 23.10 2020

Nordfjordeid bør satse på skulpturar og torg

Vil flytte Alfred til Eidsgata

Eid har fått sin eigen vesle tenketank. Tor Myklebust og Ole-Mathias Nes har lagt hovuda i blaut og dukka opp att med spenstige tankar om framtida for Eidsgata og Nordfjordeid.

torsdag 22.10 2020

Kjem til biblioteket for å lære vekk søppelreduksjon

Kristine Ullaland er oppteken av at vi skal redusere avfallet. Måndag 2. november kjem ho til Stad bibliotek for å lære vekk tips for å få mindre søppel.

Vil skjerme barnehage, skule og helse og omsorg

– Vi må unngå å gjere kutt i tenester nær barnehageborn, elevar og brukarar av helse- og omsorgstenester.

Skal kutte 45,9 mill. kroner

Blir mørkeredd av store økonomiske kutt

SV-politikar Rita Nyland er svært bekymra for økonomien i Stad kommune. Dystre tal viser at ein skal kutte 45,9 millionar kroner. – Eg blir mørkeredd, fastslår ho.

Hovudfokuset til Selje IL er fleirbrukshall

Selje Idrettslag er svært positive til bygging av symjebasseng i Selje, men hovudfokuset er å få bygd fleirbrukshall.

Innlegg

– Kvifor kan ikkje kvart land ta seg av sitt eige avfall?

Det er jo kjempeflott at dette med plastforsøpling i havet er kome i fokus på seinare tid og at WWF har sett i gong aksjonar for å avhjelpe dette enorme problemet.

Utekonsert med Kjølsdalen musikklag

Kulturnatt 13. til 15. november

UAE om sal av helsesenteret til Selje Hotell Invest

– Må vite kva konsekvensane blir

– Vi veit at vi har eit helsesenter i Selje som fungerer. Skal helsesenteret seljast må vi først vite kva konsekvensar det får. Det er i den enden administrasjonen må starte.

FAU på Haugen skule:

– Kor står Stad kommune

– Det viktigaste for oss no er å få vite kva halding Stad kommune har til ei opprusting, eventuelt nybygg på Haugen skule.

Ungdomsrådet om symjebasseng og fleirbrukshall:

–Samlokalisering

Ungdomsrådet i Stad ønskjer at nytt symjebasseng i Selje skal byggjast samlokalisert med ein framtidig fleirbrukshall.

Symjehall i Selje

– Viktig å spele på lag

Medan ungdomsrådet er bekymra for koplinga mellom ny symjehall i Selje og privat aktør, stiller dei vaksne politikarane seg annleis.

Regjeringa foreslår å utvide ventetid for arbeidsløysetrygd med halvannan månad

Seier du opp jobben sjølv går det tre månader før du kan få dagpengar. No vil regjeringa utvide ventetida til fire og ein halv månad.

Ein ny person testa positivt

Ifølgje Helse Førde testa ein person positivt på covid-19 onsdag.

– Ein må unngå sniknedlegging av helsesenteret i Selje

Utval for kultur, idrett, samfunn og næring i Stad er klar i si tale: Ein må syte for kontinuitet og løysing for helsetenester i Selje til ny lokalisering er plass.

onsdag 21.10 2020

Planlegg storstilt oppgradering og fornying for 52 mill.

Fjordhestsenteret vil tilby Bed & Box

Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid er i gang med å fornye seg. Eit leilegheitshotell, plassar for korttidsoppstalling og oppstillingsplass for bubilar er av dei prosjekta som dei no vil realisere.

Køyrde med store sprekker i bremseskivene

To lastebilar hadde store gjennomgåande sprekker i bremseskivene, då dei vart stoppa i kontroll på Kjøs i dag onsdag.

Medietilsynet: Halvparten av borna meiner foreldre legg ut bilete av dei utan å spørje

(NPK): Ei undersøking frå Medietilsynet viser at medan nesten åtte av ti foreldre seier dei spurde borna om lov før dei la ut bilete eller video av dei i sosiale medium, opplever ikkje borna det på same måte.