onsdag 27.05 2020

Fire forenkla førelegg på Bryggja

Hadde luftlekkasje og fekk køyreforbod

No blir det enklare å finne fram i Selje

No har også innbyggjarane i tidlegare Selje kommune fått seg vegadresser.

Sommaraktive Stad er avlyst

Distrikta taper i høve til byane når det gjeld miljøvenleg bilkøyring

Berre 2,17 prosent elbil av total bilpark i Nordfjord

Medan nær 20 prosent av personbilparken i Bergen er elbilar, er det berre 2,17 prosent elbilar i Nordfjord. Stryn ligg nær botnen i høve til kommunar i landet i bruk av elbil.

Gullmedalje i verdas største brennevinskonkurranse

Sveinung vil bli Venstre-leiar

tirsdag 26.05 2020

Fleire elbilar i Norge

Ved inngangen til 2020 var det registrert over 260 000 el-personbilar i Norge, ei auke på 33 prosent frå året før. 9,3 prosent av alle personbilar er no elektriske.

Utbygging på Kjøde-Fløde, Drage og Hoddevik

No blir det breiband

No kan det bli fiber også i områda Kjøde-Årsheim-Fløde, Drage og Hoddevik.

Ramme alvor for reiselivet

Det er etablert eit nettverk for reiselivskommunar i Vestland, samansett av ordførarane i dei aktuelle kommunane. Her er også Stad kommune med. No har nettverket utforma ein uttale til sentrale styresmaktar, der det kjem med framlegg til tiltak for å betre stoda for eit kriseråka reiseliv.

Lesarinnlegg:

Alle må bidra til god beredskap

Storflom, lokale utbrudd av koronasmitte, digitale angrep og store skogbranner. Vi må forberede oss på å takle flere hendelser og kriser samtidig.

SFO i Selje og Stadlandet

Treng meir tid

Rektorane ved Selje skule og Stadlandet skule meiner dei treng meir tid for å planlegge skulefritidsordninga ved skulane.

Den nye bygdeboka kjem neste år

– Vi arbeider intenst for å få ut første bind av den nye bygdeboka allereie hausten 2021, seier Trygve Espe, leiar i Eid sogelag.

Rygga inn i steinmur

Samla inn rekordstor sum

Elevane ved Eid vidaregåande skule har samla inn over 160.000 kroner under aksjonsdag.

Dyraste leilegheita i Eid nokon gong

Penthouseleilegheita til den nette sum av 10 millionar kroner vart selt i løpet av 18 timar.

Andre Sunde, dagleg leiar i Dvergsdal & Sunde AS:

–Sagaparken Panorama - ei suksesshistorie

Etter at Dvergsdal & Sunde har selt 32 av 34 leilegheiter i dei to første byggjestega av Sagaparken Panorama er selskapet no klare til å ta fått på den siste bustadblokka på sjøkanten.

mandag 25.05 2020

Tøff start for kafeeigar

Har ikkje hatt løn sidan ho opna

I november i fjor fekk Korsen pub & kafé på Stadlandet nye eigarar. Då koronakrisa slo inn for fullt og regjeringa stengde ned landet gjorde det ikkje situasjonen lettare for dei nye kafedrivarane. – Eg har ikkje tatt ut løn sidan eg starta opp, fortel Ida Stave.