onsdag 01.04 2020

Legg til rette for 100 krykkjepar

Jobben min

− Det kjekkaste er heilt klart miljøet og variasjonen vi har på jobb

Arne Jon Telvik Sundal frå Kjølsdalen har jobba som tømrar hos UNU AS i rundt 13 år. Han stortrivst i jobben som gjev han fysisk arbeid og varierte dagar.

tirsdag 31.03 2020

Tre nye er smitta i regionen

Tre nye er stadfesta smitta av koronaviruset i gamle Sogn og Fjordane fylke.

Andrine Englund Mårstøl om sesongen

– Gått betre enn planlagt

Andrine Englund Mårstøl har hatt ein kjempesesong med plasseringar i toppen i både europacupen og Junior-VM. I tillegg fekk ho debuten i verdscupen.

Lesarinnlegg

Vi gjev ikkje opp kampen om Stadtfjellet!

Ein vel sine kampar. Denne er viktig! Den handlar om landet vårt. Naturarven vår. Kulturhistoria vår.

Brei semje om ny krisepakke

Fem milliardar ekstra til kommunane, éin milliard til studentane, ytterlegare momskutt og investeringar i vegprosjekt og karbonfangst og -lagring.

Fylkesordførar Jon Askeland håper på realisering av

Gryteklare prosjekt

Det er god gammal motkonjunkturpolitikk å satse på samferdsle for å få fart på næringslivet. Fylkesordførar Jon Askeland(Sp) har eit håp om at gryteklare prosjekt kan kome i posisjon for realisering som følgje av pandemien.

Endrar søknadsfristen for å hjelpe lag og organisasjonar

På grunn av koronakrisa kan lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane på nytt søke om pengar frå overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane.

E39 Stamvegutvalet

Først gul midtstripe

E39 Stamvegutvalet i Sogn og Fjordane legg i uttale til NTP 2022–2033 vekt på at det er semje om å ruste opp E39 med gul midtstripe frå sør mot nord. Utvalet prioriterer opprusting av vegen og gul midtstripe først, deretter fjordkryssing.

Mykje nedbør og vind

Stor fare for snøskred

Det er sendt ut eit oransje og raudt varsel for snøskred i områda rundt Indre Fjordane tysdag og onsdag.

Kommunalsjef Barbro Longva

Bur seg på auka press

Stad kommune førebur seg no på ein situasjon der ein må ta imot utskrivingsklare pasientar som både er smitta og ikkje smitta.

Professor:

Ingen ledige senger ved norske sjukehus

– Det ligg pasientar i alle sjukehussenger i Norge, Dette uttalte fagdirektør Svein Lie den 6. mars, før det var éin einaste koronapasient innlagt i sjukehus i Norge. Det tragiske faktum er at han har rett.

mandag 30.03 2020

Ordførar si orientering

– Det blir lagt ned ein imponerande innsats for å handtere situasjonen i heile kommuneorganisasjonen.

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter:

–Skal ikkje permittere tilsette

– Stad kommune skal ikkje permittere tilsette, sjølv om det kan vere utfordrande å halde alle i aktivitet.

Nordfjord Legevakt fekk ny legevaktbil

Rundt middagstider måndag fekk Nordfjord legevakt ny legevaktbil.

Mykje snø i fjellet:

I år kan det bli stor vårflaum i heile landet

Ifølgje NVE er det i år svært truleg at det vert stor vårflaum i alle landsdelane, mykje grunna dei store snømengdene i fjellet.

Kommunane

Får milliardar i krisehjelp

NPK-NTB. Eit fleirtal av partia på Stortinget skal vere klare til å gi norske kommunar fleire milliardar kroner ekstra til å betale koronautgiftene sine.

Færre innleggingar enn estimert

Tiltaka ser ut til å gje resultat

Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i Helse Vest. Kurva ser ut til å flate ut, og det var førre veke 370 færre innlagde pasientar med koronavirus enn estimert i prognosane.