torsdag 20.02 2020

– Stad kommune held seg sjølvsagt til inngåtte avtalar

– Påstanden om at kommunen ikkje held seg til inngåtte avtaler, er ukjend og uforståeleg for meg.

Bil utfor vegen

Ifølgje politiet har ein bil køyrt ut for vegen i Eldevika.

Ikkje generelt vedtak

Det er ikkje gjort eit generelt vedtak i samband med detaljhandel på Stokkenes.

Retail Eiendom AS:

– Meinte vi hadde ein avtale

– Dersom Stad kommune ikkje har til hensikt å halde seg til dei avtalar som er inngått, så må vi vurdere om vi skal halde fram med samarbeidet med Eid Industrihus der målet er å få nye verksemder til å etablere seg med nye arbeidsplassar på Nordfjordeid. Dette vil vere synd da samarbeidet med administrasjon og styre i selskapet har vore svært tillitsfull og god.

Kvinne i 40-åra mista lappen

UP hadde torsdag kontroll i 50 sona på Nordfjordeid. Høgste fart målt var 77 kilometer i timen.

Tar ikkje attval i styret i Tine

Leiar

Ny tid for samarbeid og utvikling?

At det er semje om heilt sentrale NTP-prosjekt i regionen varslar godt for framtida.

To fekk åtvaring under kontroll

Statens vegvesen kontrollerte 13 køyretøy på Kjøs onsdag kveld og natt.

onsdag 19.02 2020

Fylkesrekneskap 2019

Gode resultat både i Hordaland og Sogn og Fjordane

Dei to fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane fekk samla eit rekneskapsoverskot på 189,6 mill. kr i det siste driftsåret 2019.

Brann i bustad i Måløy

Onsdag starta det å brenne i ein bustad i Måløy, men brannen vart raskt sløkt.

Fekk gebyr på 8000 kroner

Statens vegvesen hadde tysdag kveld og natt til onsdag kontroll på Lefdal. Fleire fekk bruksforbod og ein sjåfør fekk gebyr.

På flyttefot til nytt naboskap

Siste dagane har det vore hektisk flyttesjau – for å kome i orden i den B-blokka i Sagaparken Panorama på Nordfjordeid.

tirsdag 18.02 2020

Stad kommune gir løyve

Ja til å sette opp podar på Vestkapp

Vestkapp Holding AS har fått klarsignal frå Stad kommune om å sette opp mellombels overnattingstilbod på Vestkapp. Målet er å ta dei i bruk allereie til sommaren.

Leiar

Politikarane må vente

Det er eit rimeleg krav Bård Inge Fløde stiller. I alle saker vi kjenner til er det faktisk slik at alle formalitetar vere på plass før ei sak blir sluttført, eller at arbeidet kan starte opp.

Loen Skylift fekk medhald i tingretten

Etter å ha saksøkt staten ved Skattetaten, får Loen Skylift AS no medhald frå Sogn og Fjordane tingrett.

Bård Inge Fløde:

Må seie nei til dispensasjonssøknaden

– Endringar for tilkomstvegen, slik det er søkt om, vil føre til at ein kjem inn på nye LNF-område (landbruk, natur og fornminne). Det bør ikkje Stad kommune seie ja til.

Klart for Hornindalsrennet 2020

Søndag 23. februar går Hornindalsrennet av stabelen for 49. gong.

Desse er vidare til finalen

Fleire lokale skyttarar har kvalifisert seg til finalen i Retura Cup som går av stabelen 25.-27. februar.