fredag 21.01 2022

Mange smitta med norovirus

Helse Førde hadde torsdag kveld ti pasientar inneliggande med det svært smittsame noroviruset ved Førde sentralsjukehus. Viruset er den vanlegaste årsaka til omgangssjuke. Ingen av pasientane er alvorleg sjuke.

Johanna tatt ut til EM

Johanna Reksten frå Lote er blant skyttarane som skal representere Norge under EM på heimebane i mars.

Smittesituasjonen i Sogn og Fjordane

102 nye positive prøver

Helse Førde melder om 102 nye positive prøver etter at 157 prøver er analyserte.

Fire vegar i Nordfjord blir stengt til natta på grunn av rasfare

Nattestengt til Navelsaker

På grunn av fare for ras blir vegen frå Fossebakken til Navelsaker stengt ved Navelsakerstrand frå i kveld, fredag. Det same gjeld tre andre fylkesvegar i indre Nordfjord.

Leiar:

Ein kvardag som normalt

Frå nyttår vart det billegare å ta lappen

Frå 1. januar blei dei samla gebyra for å ta førarkort klasse B sett ned frå 2.020 til 1.590 kroner.

Bøtelagd - køyrde med sommardekk på hengaren

Under ein kontroll Satens vegvesen hadde på trafikkstasjonen på Nordfjordeid torsdag kveld vart det skrive ut eitt gebyr på to tusen kroner.

Førar ikkje edru

Vinglete køyring på Ytre Skårhaug

I dag tidleg stansa politiet ein bil på Ytre Skårhaug, Nordfjordeid, på grunn av vinglete køyring. Føraren var ikkje edru, og sak er blitt oppretta.

Frank André Yri kåra til «Årets navn i norsk sjømatnæring»

Fiskeribladet og IntraFish sine lesarar har kåra Seaborns kommersielle direktør, Frank André Yri(54) til «Årets navn i norsk sjømatnæring».

Valt inn i styret i Vestland Unge Høgre

Daniel Hildenes frå Stad vart denne veka valt inn i styret i Vestland Unge Høgre.

Vil skjerme innbyggjarane under bygging av Stad skipstunnel

Kan bli hotell eller leigebustad

Fem år med arbeid på Stad skipstunnel vil føre til støypåverknad i eit større område. Tilbod om hotell, leigebustad eller utbetaling av erstatning kan bli aktuelt.

torsdag 20.01 2022

Skal bruke 2022 på å skrive bok

Leon Knapskog går nye og kreative vegar for å tene pengar til Minibakeriet. Dei komande månadane skal han jobbe med eit bokprosjekt.

AS Fiskevegn og Kvernevik AS

Skrinlegg planar på Flatraket

– Vi ønskjer ikkje å gå på tvers av viljen til folket og respekterer signala. Difor vel vi å trekkje detaljreguleringa for området, seier Magne Fure, dagleg leiar i AS Fiskevegn.

Plan og prosess for Osnestunet

Kommenterer kritikk

I saka om planar og protest mot planar som gjeld Osnestunet kjem det fram kritikk av Stad kommune. Einingsleiar Svein Arne Fure svarar på kritikken.

‒ Prøver å få til fortetting av sentrum

Nabo er misnøgd planane

Krev redusert utbygging av Osnestunet

Gunnar Totland meiner at planane for Osnestunet vil ha store negative konsekvensar for hans eigedom og krev at utbygginga vert redusert.

Nattestenger vegar i Nordfjord

Fleire vegar i Nordfjord vert nattstengde grunna fare for skred.

Alfred Bjørlo (V) utfordrar regjeringa på sentrale distriktspolitiske spørsmål

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) fremjar to interpellasjonar i Stortinget om saker han ser på som viktige distriktspolitiske tema, og som etter hans meining har spesiell interesse for Nordfjord og Stad kommune.