fredag 11.06 2021

– Må gjere noko med fortaua i Myklebuståsen

– Det er ikkje tvil om at noko må gjerast med fortaua i Myklebuståsen, fastslår Hans Peter Eidseflot, einingsleiar kommunalteknikk i Stad kommune.

No kan ungdom få sommarjobbar i kommunen

Frivilligsentralane i Stad har fått 200.000 kroner frå Gjensidigestiftelsen til å skape sommarjobbar for ungdom i alderen 14–20 år.

Imøtekom ikkje klage i Eidsgata

Naboen fekk ikkje gehør for sine synspunkt under klagehandsaminga i Utval for areal og eigedom.

Nattestengd fylkesveg i Heggjabygda

I samband med vedlikehaldsarbeid blir fv. 5744 mellom Fossebakken og Heggjabygda stengd i periodar.

Vil bygge 12 nye bustader i Hotellhagen

Utbygginga i Hotellhagen/Sandplassen på Nordfjordeid held fram.

torsdag 10.06 2021

Myklebuståsen Vel

Vil skape ei levande velforeining

Oppgradering av fire leikeplassar står som førsteprioritet for det nyetablerte velforeininga i Myklebuståsen på Nordfjordeid.

Leikanger fekk takk for godt samarbeid

Elin Leikanger fekk blomar, rosande ord og kake under det som var det siste møtet i Utval for areal og eigedom der ho er med som kommunalsjef.

Plan for «hotelltomta» i Selje

Skepsis til høgde og leilegheitssal

Planane for nybygg ved Seljesanden omfattar 60–90 hotellrom og suitar/fritidsleilegheiter for sal og utleige. – Dei burde vore ærlege på kva planar dei hadde frå byrjinga av, meiner Gunn Sande (Sp).

Vil vente med å plukke ut område frå planen

I samband med handsaminga av sjøarealplanen i Utval for areal og eigedom var det fleire som tok til orde for å ta ut enkeltareal no.

Kommunedelplan for sjøområda i Stad kommune

Totalt 17 står att

Sidan første gongs utlegging er 12 akvakulturareal tekne ut. Medrekna eksisterande areal er det no 17 akvakulturareal som står att i administrasjonen si tilråding til 2. gongs utlegging av sjøarealplanen.

Stor interesse for masse frå skipstunnelen

Mange areal i planen

Når det gjeld bruk av masse frå Stad skipstunnel, så har ein no i forkant av utlegging til 2. gongs høyring av sjøarealplanen lagt inn fleire nye område som gjeld masseplassering.

Namnet på den omkomne er frigitt

Politiet frigir namnet etter dødsulykka i Remmedalsvegen i Stad tysdag.

Den tidlegare læremiddelfabrikken på Folkestad har blitt ein møteplass for kultur, mat og underhaldning

Atle Oen med band innvia den nye kulturmøteplassen

Visste du at Folkestad hadde sin eigen læremiddelfabrikk i nær femti år? No er mursteinsbygningen blitt til eit kulturhus i bygda, og for ei veke sidan hadde Atle Oen med band den første konserten i huset.

Du får pengar for å levere føtene på rådhuset

Stad kommune betalar ut skotpremie på rev og mink.

onsdag 09.06 2021

Meiningar

Gjer sommaren 2021 til ein lesesommar!

Dei fleste folkebiblioteka har ope om sommaren òg, bruk dei!

No skiftar vêret – kjøligare i store delar av landet

Smaken av sommar blir no erstatta av eit lågtrykk frå vest som gir regn på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Noreg.

Slep til Johan Sverdrup

Jon Frogner fanga opp dette slepet utanfor Stad onsdag føremiddag.

Kunnskapsministeren vil skjerpe tilbodet i SFO

Barn som går på SFO skal frå hausten få betre kvalitet på mat og aktivitetar. Kunnskapsministeren innrømmer at det ikkje er bra nok i dag.