fredag 22.01 2021

17 millionar i støtte til strategisk næringsutvikling

Inviro AS får 400.000 fordelt på to år

– Vi gir tilskot til aktørar som er svært viktige for at vi skal nå strategiar og mål, seier Tor André Ljosland (KrF), leiar av hovudutval for næring i Vestland.

Må avlyse skirenn

På bakgrunn av regjeringa sine nasjonale tiltak som vart gjeldande 20. januar, er no fleire skirenn for barn og unge utsett.

Samarbeid om RAS-utdanning for lærarar

Onshore Technologies AS, NIVA og Måløy vidaregåande skule samarbeider om RAS-utdanning for lærarar.

Lesarinnlegg

Nødvendig kamp for nærpolitiet

I innlegget «Valkampen er i gang» går Arne Johannessen laus på politikarar og parti som kritiserer politireforma. Det er lett å forstå at det er oss i Senterpartiet han meiner. Vi har vore den tydelegaste motstandaren av den sentraliseringa av norsk politi som reforma inneber.

Forskarar:

Koronavaksinen kan gi dårleg vern mot mutasjonar

Nye studiar tyder på at koronavaksinen ikkje gir særleg immunitet mot dei nye virusvariantane frå Sør-Afrika og Brasil. – Urovekkjande, meiner ekspert.

Fryktar for beredskapen

Nyleg gjekk Helsedirektoratet bort frå å sjekke om kommunane oppfyller dei rettleiande responskrava i ambulansetenesta. Det fryktar Erling Sande (Sp) kan gå utover beredskapen i mange små lokalsamfunn i distrikta.

Lesarinnlegg

Svartmaling?

Vi har alle sett at leiar av politiet i Sogn og Fjordane, Arne Johannesen, har vore ute i media og vil ha slutt på det han kaller svartmaling av politireforma.

Også Gloppenelva og Strynselva er raude

Fleire elver enn dei nasjonale laksevassdraga er undersøkte. Oversikta viser mellom anna at Ervikelva er grøn og Hjalma gul, medan både Eidselva, Gloppenelva og Strynselva hamnar i raud kategori.

Saftig gebyr for overvekt

Under ein tungbilkontroll Statens vegvesen hadde på Nordfjord trafikkstasjon torsdag fekk ein sjåfør 14.150 kroner i gebyr for overlast.

Lesarinnlegg

Ja til Sogn og Fjordane som eige fylke

Som ein elles svært positiv talsperson for alt som går bra i Sogn og Fjordane, er det overraskande at Grotle er så uroa for Sogn og Fjordane ved ei gjenoppretting.

Spontanmarkeringa mot «Okla» vart stoppa

Spontanmarkering mot vindkraftutbygginga på Stadlandet vartavlyst.

Eidselva

Raud kategori, dårleg genetisk tilstand

Det er konsekvensane av tidlegare rømmingar ein no har kartlagt, og som i ny rapport viser raud, det vil seie svært dårleg genetisk tilstand for laksebestanden i Eidselva.

Rotevatn vedgår at vindkraftutbyggingar ikkje burde ha vore sett i verk

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) vedgår at ein del vindmølleutbyggingar ikkje burde ha vorte gjennomførte.

Over 220.000 pasientavtalar utsette ved norske sjukehus

Mange pasientar har fått utsett timar ved sjukehus og behandlingsstader etter at koronapandemien ramma Noreg.

Fjordabladet litt forseinka på Nordfjordeid idag

Eidselva

Har påvist innblanding av rømt oppdrettslaks

Store genetiske endringar som følgje av innblanding med rømt oppdrettslaks er påvist i ein fjerdedel av dei nasjonale laksevassdraga, deriblant Eidselva i Nordfjord.

Tre positive prøver

Tre personar fekk torsdag stadfesta covid-19 smitte etter at Helse Førde analyserte 185 prøver.

Bjarne Dybvik, SFE Kraft AS

–Framtida er smart

– Vi ønskjer å gje kundane vår god informasjon slik at dei sjølve kan påverke straumforbruket sitt.