Tema

fredag 21.01 2022

– Vi har kome oss gjennom pandemien på ein god måte

– Då samfunnet vart stengt ned den 12. mars 2020, sende vi ut permitteringsvarsel til alle våre tilsette. Etter sommarferien det same året var alle tilbake på jobb. Sjølv om vi har blitt hardt råka, vil eg seie vi har kome oss gjennom utfordringane på ein god måte

onsdag 19.01 2022

Nabovarsel er sendt ut for det nye helsesenteret

Planane for det nye helsesenteret i Selje er no klart, og nabovarsel er sendt ut.

mandag 10.01 2022

Snart einaste fiskaren med eigen båt i Sogn og Fjordane

–Å vere fiskar er livet mitt, seier Asle Jørgensen frå Selje

Asle Jørgensen er ein av svært få unge fiskarar frå Sogn og Fjordane som satsar på eigen båt og mannskap. I ein alder av 29 år har han nyleg kjøpt sin fjerde fiskebåt.

mandag 27.12 2021

Stad kommune:

Tilbyr tre millionar kroner for kjøp av kaianlegg i Lestovika

Med visse atterhald tilbyr Stad kommune tre millionar kroner for eigedom 264/7, som inneheld kaianlegg og landareal, i Lestovika.

torsdag 02.12 2021

Selje Hotell Invest AS

Har sikra seg reiselivsekspertar

No har Selje Hotell Invest sikra seg nøkkelrådgivarar for å ta steget endå nærmare utbygginga av Seljesanden Hotell.

tirsdag 30.11 2021

Bestilt fleire vaksinar – set opp ekstra dag

Stad kommune har bestilt ekstra vaksinar og har no sette opp ein ekstra dag med oppfriskingsdose.

torsdag 11.11 2021

Oppfriskingsdose vert prioritert frå neste veke

Neste veke skal Stad kommune i gong med oppfriskingsdose til dei som er 65 år og eldre.

onsdag 27.10 2021

Symjebasseng i Selje

Lanserer ny ide i bassengsaka

– Kva om vi kunne utnytte spillvarmen frå Lefdal gruve, og lage eit utebasseng i nærleiken der – på Bryggja-området, spør William Dalsbø, nestleiar Vestland KrFU.

fredag 22.10 2021

Ein telefon og tre år etter - no kjem artisten med bok

Line Dybedal debuterer som forfattar med boka «Eit hjarte til jul», som ho også har laga musikk til. I november legg ho ut på turne rundt om i landet.

torsdag 21.10 2021

Startar influensavaksineringa

I år er det god tilgang

Det er god tilgang på influensavaksinar i år ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld. Neste veke vert det vaksinering av risikogruppene.

onsdag 20.10 2021

Stengjer klatreparken i Selje

Klatreparken i Selje har råteskader. No vert den stengt.

tirsdag 12.10 2021

Daniella Marie Liaris:

– Godt motteken

Det er tre månader sidan Daniella Marie Liaris starta blomsterbutikk i Selje. Fram til for eitt par veker sidan heldt ho til i midlertidige lokale. No har ho flytta butikken til Trude Hove sin frisørsalong.

Familiebedrifta Selje Trevare selt til Bygger’n

– Viktig å sikre vidare drift

– Då vi bestemte oss for å forsøke å få til eit sal av aksjeselskapa Selje Trevare og Selje Trevare Eiendom, var det avgjerande for oss å sikra vidare drift i Selje, og at eigedomsmassen blei teke godt vare på.

mandag 27.09 2021

Seljesanden hotell

Vil byggje ut nytt hotell trinnvis

Det nye hotellet i Selje skal heite Seljesanden Hotell, og skal byggjast ut trinnvis.

torsdag 16.09 2021

Mange spennande arkeologiske funn på hotelltomta i Selje

Funna arkeologane gjorde på tomta til nye Selje hotell overgjekk forventingane.

mandag 13.09 2021

Stad Vekst

Folkemøte om utvikling av Selje

Stad Vekst inviterer til folkemøte i Selje der målet er å skape positivitet i bygda.

mandag 30.08 2021

Selje – Eid 2

Rutine mot teknikk

Det spennande oppgjeret i 5. divisjon mellom Selje og Eid sitt andrelag, enda med 5–3 siger til Eid. Selje hadde rutinen, medan Eid hadde teknikarane.

torsdag 12.08 2021

Ein ny smitta i Stad

Ein ny person i Stad har torsdag kveld fått påvist korona.

fredag 06.08 2021

Ein person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19

Torsdag kveld synte resultat frå testing gjort i Selje onsdag at éin person har testa positivt for covid-19. Personen testa seg på grunn av symptom.

onsdag 28.07 2021

Folkefest då skuta kom til bygda

Engasjementet blant folket var stort då NRK og Statsraad Lehmkuhl ankra opp i Selje tysdags kveld. Mange hadde samla seg for å sjå seglskipet frå 1914.

tirsdag 27.07 2021

I kveld kjem sommarskuta

NRK sitt program "sommerskuta minutt for minutt" tek i kveld turen innom Selje. Seglskuta Statsraad Lehmkuhl vert då ankra opp utanfor hamna då dei ikkje har moglegheit å legge til kai.

onsdag 07.07 2021

Sjåførar fekk mangellapp og gebyr

Statens vegvesen kontrollerte tungbilar og lettbilar på Stadlandet og i Selje onsdag.

tirsdag 06.07 2021

Hærverk: St. Sunniva får ikkje stå i fred

Statuen av St. Sunniva i Selje sentrum får ikkje stå i fred. No har nokon brukt sprittusj og teikna på bart og auge på henne.

mandag 05.07 2021

Selje prestegard

Opna dørene for pilegrimssenter

Det nye pilegrimssenteret i Selje prestegard vart offisielt opna i helga.

fredag 02.07 2021

Prinsessa som blei vernehelgen for Vestlandet

Ho var både vakker og rik, og det mangla ikkje på friarar. Men for henne var kjærleiken til Gud det viktigaste. Det skulle kosta henne dyrt. Torsdag 8. juli er det den årlege Sunnivadagen til minne om dei heilage frå Selja og Den heilage Sunniva – den einaste norske kvinnelege helgenen.

Prinsessa som blei vernehelgen for Vestlandet

Ho var både vakker og rik, og det mangla ikkje på friarar. Men for henne var kjærleiken til Gud det viktigaste. Det skulle kosta henne dyrt. Torsdag 8. juli er det den årlege Sunnivadagen til minne om dei heilage frå Selja og Den heilage Sunniva – den einaste norske kvinnelege helgenen.

mandag 07.06 2021

Torgdag i Seljeparken

– Gammalt kan bli gull for andre

– Det er ein gyllen moglegheit til å bli kvitt ting heime. Ungane har blitt så store, og veks sjølvsagt frå saker og ting, seier Sonja Hatlenes frå Kjølsdalen.

søndag 06.06 2021

Open dag hos Selje Golfklubb

Latterleg gøy med golf for Leah og mange nye

– Dette var gøy, konstaterer Leah, medan ho prøvar seg med golfkølla i Selje.

lørdag 05.06 2021

Selje prestegard

Ny kafe lokka til seg mange

– Det har så å seie vore fullt sidan vi opna, strålar innehavar Kristina Leknesund Myrseth.

torsdag 03.06 2021

Tomta ved Seljesanden skal fyllast med innhald

Hotellplanane tek form

Skal det vere mogeleg med etablering av ferieleilegheiter for sal og utleige, utleigehytter, temapark eller campingplass på hotelltomta i Selje? .

Selje

- Kom og prøv golf

Selje Golfklubb inviterer til open dag på Selje Golfbane laurdag 5. juni.

mandag 10.05 2021

Fjordvarme KF har vore viktig for miljø og klima

–Fjordvarme KF lever sitt rolege liv. Selskapet har no eksistert i 20 år, og har i desse åra vore ein sentral aktør i klima- og miljøarbeidet i kommunen.

Arkeologiske utgravingar på hotelltomta i Selje

– Dette gir eit sterkare lokalt særpreg

– Dei arkeologiske og geologiske utgravingane på hotelltomta er svært interessante og bekreftar at Seljesanden og området rundt har ei langt eldre historie enn det ein har kunna bevise til no.

torsdag 06.05 2021

Spennande funn på hotelltomta i Selje

På hotelltomta til Selje Hotell har ein no funne spor av busetnad tilbake 2.500-3.000 år.

søndag 25.04 2021

Endeleg blir det lys til dagsturhytta

Endeleg blir det lys på dagsturhytta på Risnakken ovanfor Selje sentrum.

fredag 23.04 2021

Politikarane i Stad skal diskutere masseplassering

Mange vil ha stein

Administrasjonen i Stad kommune har no utarbeidd eit diskusjonsnotat som dannar grunnlag for politiske drøftingar som gjeld plassering av masse frå Stad skipstunnel.

onsdag 24.03 2021

To nye koronasmitta i Selje

To nye personar er koronasmitta i Selje. Begge er nærkontaktar og var allereie i karantene.

fredag 12.03 2021

Eitt år med korona:

-Eg saknar å klemme barnebarna

Som seljar for UniformPartner Selje har Even Elde (61) normalt hatt 40–50 reisedøgn i året. Siste året har det ikkje vore noko reising i det heile.

torsdag 18.02 2021

Nye Selje Hotell

Hotellutbygging så snart som mogleg

– Vi jobbar iherdig for å kome i gang med bygging av nye Selje Hotell så fort så mogleg – mot slutten av 2021, seier styreleiar Liv Koller Borg.

onsdag 03.02 2021

Selje pensjonistlag

Ber om samlokalisering av helsetenestene i Selje

Selje pensjonistlag oppmodar politikarane til å samlokalisere legekontora og helsesenterkontora i Selje.

onsdag 25.11 2020

Lege og sekretær ferdige med karantene

To tilsette ved Selje legekontor som har vore i karantene etter nærkontakt med ein pasient med covid-19 smitte, er no ferdige med karantene.

Held fram i klubben i 2021

Idar Taklo held fram som trenar for Selje 5. divisjon herrer også i 2021.

tirsdag 24.11 2020

I 50 år har dei gledd små og store med fengande korpsmusikk

Selje skulekorps fyller i haust 50 år. Korpset er viktig i det lokale kulturlivet og har i alle desse åra gledd liten og stor med fengande korpsmusikk.

mandag 16.11 2020

Sjå bilda frå kulturnatta i Stad kommune

Varierte aktivitetar på kulturnatt

Kulturnatta i Stad gjekk denne helga av stabelen med mange varierte aktivitetar.

fredag 23.10 2020

Etterlyser landingsplass for helikopter i ytre

Gunn Sande (Sp) og Geir Årvik (H) etterlyser landingsplass for helikopter i ytre.

lørdag 10.10 2020

Kan bli sol kvar dag den neste veka

Det ser ut til at det vert nokre fine, men litt kalde, haustdagar framover.

fredag 02.10 2020

Legg inn gang- og sykkelveg i Selje

– Veldig gledeleg. Det er supert at ein er lydhøyr for det som engasjerer. Therese Lien Smenes (Ap) er godt nøgd med den administrative tilrådinga, som også eit samrøystes utval slutta seg til, nemleg å legge inn gang- og sykkelveg i plan for Selje.

søndag 20.09 2020

Melding om kroppskrenking, slåstkampar og «burning»

Det har vore ei travel helg for politiet i Nordfjord med slåstkampar, kroppskrenking, og motorsyklar burna ved Eid stadion.

lørdag 29.08 2020

Sunnivaskrinet er på veg

Med fakkeltog på Seljesanden vart Sunnivaskrinet frakta frå Selje kyrkje til Klosterbåten fredag kveld.

tirsdag 25.08 2020

Selje IL vil vere pådrivar

Selje Idrettslag meiner plassering av idrettshall på Saramarka i Selje er det dårlegaste av tre moglege løysingar.

Vil ha Selje som kommunedelsenter

Selje må utvikle seg

Selje Næringsråd meiner Selje må få status som kommunedelsenter.

torsdag 13.08 2020

– Her har vore fullt av folk i Selje i sommar

Den nye småbåthamna har vore flittig brukt i sommar, og signala er at det har vore mykje folk i Selje sentrum.

Tredobla trafikken på Klosterbåten

Interessa for å reise med Klosterbåten til Selja kloster har vore enorm i juli.

Folkemøte på Selje

Verdas beste vesle stad

Stad – verdas beste stad. Det er det nye slagordet for kommunen vår vi må lære oss.

torsdag 23.07 2020

BUA Eid

– Vi har ikkje kapasitet

BUA Eid og BUA Selje har begge gratis utlån av fritidsutstyr i sommar, men dei har svært ulike opningstider og heller ikkje det same utstyrstilbodet.

tirsdag 14.07 2020

Opplev sagaøya Selja

På øya Selja ligg Selja kloster, som truleg er det eldste klosteret i Norge.

søndag 12.07 2020

Ei vandring i naturen og inn i seg sjølv

Gå pilegrim mot Selja

Treng du pustepause frå ein hektisk kvardag? Vandring, eller pilegrimsreise, kan gje ny innsikt og overskot.

lørdag 11.07 2020

Du får låne friluftsutstyr på to BUA i Stad

BUA Eid og BUA Selje har gratis utlån av utstyr til friluftsliv og aktivitetar til privatpersonar, barnehagar, skular, lag og organisasjonar.

Fjelltur med trimapparat i Selje

Bli sprek med havutsikt

Ein tur til Risnakken i Selje kan gje deg både oppvarming og styrketrening. Medan du nyt havutsikta mot øya Selja.

fredag 26.06 2020

Selje Camping og hyttesenter

Har tru på sesongen

Selje Camping og hyttesenter nytta koronatida godt. No har eigar tru på framtida.

850 år sidan St. Sunniva vart frakta frå Selje til Bergen

Skal attskape turen under festival

Når Sunnivafestivalen går av stabelen i Selje og Bergen vert det både strandrydding, fokus på berekraft og ein vekelang rotur til Bergen.

torsdag 18.06 2020

Slik vert årets 3. divisjon for Selje og Hornindal

I år er det tolv lag som er påmelde til årets 3. divisjon, noko som er det høgste talet sidan 2008.

torsdag 04.06 2020

Nye Selje Hotell jobbar med mange skisser

Selje Hotell Invest AS har akkurat kjøpt Kystsenteret Holding AS i Selje. Dermed sikrar dei seg endå større hotelltomt tett ved Seljesanden.

fredag 22.05 2020

Nordfjordeid, Selje, Måløy og Florø

Hylla innsatsen til ambulansearbeidarane

For å hylle kvardagsheltane og vise at ambulansearbeidarane på Nordfjordeid, Selje, Måløy og Florø gjer ein viktig innsats i ei vanskeleg tid, kom LocalHost og Net Partner med gåver.

mandag 04.05 2020

Meir symjetider for tidlegare Seljeelevar

– Det vert jobba for at dei tidlegare Seljeelevane skal ha meir symjetider. Målet er at no skal det bli bra, seier kommunalsjef Harald Sivertsen.

tirsdag 21.04 2020

Draumehus i havgapet

Stine Fylling Silden (32) fann draumetomta ved sjøkanten i Storevika like ved Selje sentrum, og saman med mannen Tommy Silden (38) realiserte dei husdraumen.

onsdag 26.02 2020

Desse ordnar i Eidsgata og Kyrkjeparken

Mathilde Johnsen og Isar Torri Gudmundson ordnar rundt om på Nordfjordeid og Selje.

tirsdag 11.02 2020

Bassengsaka i Selje

-No har ein sjansen

– No har ein sjansen til å tenke helse og lage nytt basseng i Selje som er for alle, seier Merethe Vedvik.

mandag 30.12 2019

Slik vert vêret på nyttårsaftan

Tysdag er det nyttårsaftan og i år er det Austlandet som får finast vêr, medan det blir overskya på Vestlandet.

mandag 11.11 2019
11

Sjå bildeserie

Variert kulturnatt for både store og små

Fredag vart det arrangert kulturnatt i Eid og Selje.

søndag 10.11 2019

Selje IL:

A-laget får ny trenar

Søndag kom det fram at Marko Tanasic er ferdig som trenar for Selje sitt A-lag, og Idar Taklo tar over.

fredag 08.11 2019

Med naturen som tema

Fredag er det Kulturnatt i Eid og Selje, og blant arrangementa er ei fotoutstilling på Nordfjordeid.

Selje Sanitetsforening

Øvde på omsorgsberedskap

Selje Sanitetsforening viste imponerande innsats då dei hadde uanmeldt øving i omsorgsberedskapen. For her gjekk det fort.

torsdag 31.10 2019

Fire hadde tekniske manglar

Onsdag var Statens vegvesen på plass med kontroll på Stadlandet/Selje.