Av Åse Pedersen, Selje:

En mer sentral plassering enn i den døgnåpne TÅR-kiosken ved Selje-sanden, skal man lete lenge etter.

Selje Sanitetsforening bevilget før jul penger til en ny hjertestarter i bygda. Eierne av TÅR- kiosken var positive til at kiosken kunne bli brukt også til et slikt formål. Eiendomsavdelingen i Stad kommune bidro med praktisk hjelp til montering. Kommunen tok også på seg ansvaret for nødvendige ettersynet i framtida. Takket være godt samarbeid mellom flere parter, er hjertestarteren nå registrert og klar til bruk.

Hvert år får mellom 3-og 5000 nordmenn hjertestans. Bare 17 % overlever. En hjertestarter alene redder ikke liv, men mange har fått livet i gave gjennom at mennesker som har vært i nærheten har grepet inn.  I Selje sentrum ferdes det ofte folk som er underveis. Det skjer like gjerne om kvelden som om dagen. Noen kommer eller drar med hurtigbåten. Noen skal med buss til Flatraket, Stadlandet, Barmen eller Kjøde. Noen er turister på gjennomreise, andre er på dagstur fra nabokommuner.  Hjertestans kan inntreffe både hos unge og gamle. Det kan skje utenfor butikken med handlenettet i handa.

Den som ankommer først til et ulykkessted, må umiddelbart ringe 113. På mobilen vil hjelpesentralen 113 registrere hvor det ringes fra og kontakte ambulansen. Skritt for skritt vil de veilede en i hva som må gjøres i den aktuelle situasjonen. Andre gode medhjelpere på ulykkesstedet kan både hente hjertestarteren og bistå med nødvendig hjerte- og lungeredning. Når hjertestarteren er skrudd på og tilkoblet pasienten, vil den overta instruksjonen. Hjertestarteren analyserer pasientens hjerte- og lungestatus og informerer på norsk hva som skal gjøres videre. Den avgjør og sier fra om det skal gis elektrisk støt.  Først når ambulansen har rukket å ankomme åstedet, vil folk som er mer kvalifiserte for slike oppgaver kunne overta ansvaret. Da kan det i mellomtiden ha gått flere minutter. De aller første minuttene etter et hjertestopp er kritiske. Tidlig hjelp er avgjørende.

Instruktør i førstehjelpsopplæring Marita Årvik fra Stadlandet har nylig vært på medlemsmøte i Selje sanitetsforening for å orientere om livreddende førstehjelp. Tanken på å skulle anvende en hjertestarter kan virke skremmende for mange, spesielt godt voksne folk.  For de som i utgangspunktet er tvilende til egne evner som førstehjelper, så kan man på youtube.no i fred og ro forberede seg mentalt på «hvordan man bruker en hjertestarter» ved å se en kort film. Dette kan anbefales for alle med ubegrunnet frykt for å gjøre feil.