Oppgitt: - Ikkje aktuelt å skubbe ny brannstasjon ut i uvissa