Får ikkje kjøpe tilleggsareal - redd det skal skape presedens