Prosessen bør stoppast opp på grunn av manglande grundigheit og involvering