Fryktar store konsekvensar om gjenbruksstasjonar vert lagt ned