Foto: privat

To gamle tuntre har pryda inngangen ved Selje prestegard i mange år. Onsdag måtte det eine gi tapt under stormen som herja.

No to dagar etter stormen ligg det gamle tuntreet ferdig kappa, klar til å bli ved.