Skrive av Einar Midtbø

Når man år etter år bruker akkurat samme strategi når budsjett skal vedtas i kommunestyret, - da er dette ikke tilfeldig:

Dette er rå politikk fra administrasjonen si side og alle vet at administrasjonen skal ikke drive med politikk.

De skal legge frem saksgrunnlag for politikerne slik at disse kan gjøre gode og riktige beslutninger.

Når vi nå ved 4. år på rad opplever at administrasjonen i Stad legger frem store budsjettunderskudd og t.o.m nevner at dette er veldig kritisk økonomisituasjon for kommunen og deretter på nyåret viser det seg at kommunen går i pluss, -ja, da er ikke dette tilfeldig.

- Dette er en bestemt strategi fra administrasjonen sin side.

Legg merke til at kommunaldirekter Kristine Dahl sier som svar at politikerne må gjøre sine egne vurderinger.

Det må da understrekes at politikerne sine vurderinger baseres seg på sakstilfang fra administrasjonen. Er sakstilfang feil vil naturligvis vedtakene bli feil.

Vi snakker ikke er om små budsjettjusteringer, - avviket er på hele 38 mill. kroner ved siste budsjett. Alts må man kunne slå fast at vedtak er gjort på fullstendig feil grunnlag.

Sett fra mitt ståsted vil det da være naturlig a genoppta saker som har fått dramatiske konsekvenser med bakgrunn iden «politiske strategien» fra administrasjonen i Stad Kommune.

 Det er helt åpenbart at Bryggja Omsorgssenter aldri burde ha blitt nedlagt der økonomien var et hovedargument.

 Det er helt åpenbart at Bryggja Omsorgssenter aldri burde ha blitt nedlagt der økonomien var et hovedargument.

 Å legge ned et velfungerende omsorgssenter når vi vet at tall på eldre får en formidabel økning frem mot 2040, ja, hele 87% økning viser folketallsutviklingen, da vil jeg hevde at dette vedtaket er uansvarlig.

Saken om avvikling av Bryggja Omsorgssenter bør opp til ny saksbehandling basert på feilaktig sakstilfang.

Saken om avvikling av Bryggja Omsorgssenter bør opp til ny saksbehandling basert på feilaktig sakstilfang.

Det positive bildet man tegnet i forhold til Bryggja sin grensejustering slik at Stad kunne bli en geografisk sammenhengende kommune har nå falmet sterkt. Bryggja sitter lite igjen med etter denne grensejusteringen bortsett fra et omsorgssenter som er besluttet nedlagt.

Satsingen på Bryggja som skulle komme i kjølvannet av en grensejustering har vi ikke sett noe til.