Statsforvaltaren har konkludert om avvikling av drifta