Tema

fredag 21.01 2022

Smittesituasjonen i Sogn og Fjordane

102 nye positive prøver

Helse Førde melder om 102 nye positive prøver etter at 157 prøver er analyserte.

torsdag 20.01 2022

538 positive prøver så langt denne veka

Helse Førde melder om 236 nye positive prøver. Så langt denne veka har 538 prøver vore positive.

onsdag 19.01 2022

Melder om 247 nye positive prøver

Helse Førde melder om 247 nye positive prøver. Så langt denne veka har 302 av 464 analyserte prøver vore positive.

Heng etter med smitten - ventar auke

- Her i Stad heng vi etter med smitten, noko vi kan vere glade for, seier kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

tirsdag 18.01 2022

18 nye smitta i Stryn

I dag måndag var det 18 nye koronasmitta i Stryn.

Analyserte 76 prøver – 55 er positive

Helse Førde melder om 55 nye positive prøver etter at 76 prøver vart analyserte.

mandag 17.01 2022

Alf Reidar Myrstad:

– Vi er tilbake i tilnærma normal drift

‒ No er vi på grønt nivå. Det betyr at vi er i tilnærma normal drift og at alle elevane er fysisk tilbake på skulen, seier Alf Reidar Myrstad, rektor ved Eid vidaregåande skule.

201 nye positive prøver

Helse Førde melder måndag om 201 nye positive prøver.

søndag 16.01 2022

Smitten stig i Stryn

Tala på koronasmitta i Stryn har stige i løpet av helga.

fredag 14.01 2022

Slik er smitten i nabokommunane

Det er stor smitteauke i nabokommune Stryn. Her har 21 personar siste døgnet testa positivt for koronavirus.

Stad går frå gult til grønt i barnehage og skule

Stad kommune går frå gult til grønt nivå i trafikklysmodellen frå og med måndag 17.januar 2022. 

Fann 56 positive av 122 analyserte prøver

Torsdag vart 122 koronaprøvr analysert av Helse Førde. 56 av dei viste koronasmitte.

Opnar Bankkjellaren fredag kveld

‒ Eg er godt fornøgd med at regjeringa opphevar skjenkestoppen frå i dag. I første omgang betyr det at vi kjem til å opne opp baren i Bankkjellaren allereie i kveld, fredag 14. januar.

torsdag 13.01 2022

Publikumsgrensa på arrangement blir auka

(NPK-NTB): Det blir opna for opptil 200 personar på innandørs arrangement med faste sitjeplassar. Utan faste tilviste plassar innandørs er grensa sett til 30 personar.

Helsedirektoratet og FHI tilrår lemping av ei rekkje tiltak

Delvis skjenkjeopning, gult nivå i alle skular og slutt på karanteneplikta er blant tiltaka helsestyresmaktene tilrår regjeringa å innføre.

Pressekonferanse om dei mest omstridde koronatiltaka

Skjenkestopp, karantene og raudt nivå?

Statsminister Jonas Gahr Støre og statsrådane Vedum, Kjerkol, Trettebergstuen og Brenna inviterte til pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 19.00 torsdag kveld.

onsdag 12.01 2022

126 positive prøver

Helse Førde melder om 126 nye positive prøver etter at 301 prøver vart analyserte tysdag. Så langt denne veka har Helse Førde analysert 316 prøver og 132 av dei har vore positive.

tirsdag 11.01 2022

Analyserte 15 prøver - seks av dei er positive

Helse Førde melder om seks nye positive prøver etter at 15 prøver vart analyserte måndag.

mandag 10.01 2022

51 nye positive prøver

Helse Førde melder om 51 nye positive prøver etter at 180 prøver vart analyserte i helga.

søndag 09.01 2022

Har registrert nye smitta

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld har registrert 13 smitta i Stad denne veka.

lørdag 08.01 2022

Smitteutbrot ved folkehøgskule

Fjordane folkehøgskule melder om smitteutbrot ved skulen. – Vi har utbrotet under kontroll med det vi veit i dag, men det er ein tidleg fase og det kan vise seg at fleire er smitta, seier rektor Silvia van Hesik Førde.

Gir kommunane plikt til å tilby utskrift

Frå 1. februar får kommunane i landet plikt til å tilby utskrift av testresultat til alle som ønskjer det.

Opnar for at alle over 18 år kan få oppfriskingsdose

fredag 07.01 2022

23 av prøvene er positive

Helse Førde melder om 23 nye positive prøver etter at 135 prøver vart analyserte torsdag. Så langt denne veka har 159 prøver vore positive.

torsdag 06.01 2022

– Ikkje hatt direkte koronarelaterte dødsfall

Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld har det ikkje vore direkte koronarelaterte dødsfall i Stad.

Tre nye smitta

Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld er tre nye personar i Stad smitta av covid-19.

31 nye positive prøver

Helse Førde melder om 31 nye positive prøver etter at 145 prøver vart analyserte onsdag. Så langt denne veka har helseføretaket meldt om 136 positive prøver.

onsdag 05.01 2022

Analyserte 248 prøver - 94 av dei er positive

Helse Førde analyserte tysdag 248 prøver og 94 av prøvene er positive.

Seks nye smitta i Stad

I løpet av den siste veka har seks personar i Stad fått påvist covid-19. Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld er dette ein oppsamlingseffekt.

tirsdag 04.01 2022

Elleve nye positive prøver

Helse Førde melder om elleve nye positive prøver etter at 69 prøver vart analyserte.

mandag 03.01 2022

Testa rundt 1400 elevar og tilsette - ein positiv hurtigtest

Rundt 1400 elevar og tilsette vart testa med hurtigtestar før dei skulle tilbake på skulen måndag. Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld er det meldt om ein positiv hurtigtest etter testinga.

55 år og eldre får 3. dose denne veka

– Før jule- og nyttårshelga hadde dei fleste over 65 år fått den 3. vaksinedosen. Denne veka startar vi med dei over 55 år.

39 nye positive prøver

I løpet av dei siste dagane har 39 av 150 analyserte prøver vore positive.

søndag 02.01 2022

Slik blir skulestart etter koronajula

Massetesting av tilsette og elevar på alle klassetrinn, karanteneunntak for lærarar og digital undervisning for ungdommen. Slik blir første skuledag i det nye året.

torsdag 30.12 2021

Venter booster-hopp i skular og barnehagar i januar

– Det er viktig at kommunane held fram det viktige arbeidet med å prioritere tilsette i skular og barnehagar.

onsdag 29.12 2021

Alle elevar skal testast før skulestart etter juleferien

‒ Komande søndag vil vi levere ut hurtigtestar til alle elevar i grunnskulen, 1. til 10. klassesteg.

tirsdag 28.12 2021

Fire er døde av korona i Helse Førde sitt område

Oppdaterte tal frå Helse Førde fortel at fem nye har testa positivt for korona. Fire er døde av korona i Helse Førde sitt område gjennom pandemien.

mandag 27.12 2021

Kjerkol trassar fagleg råd:

Held vidaregåande på raudt nivå

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fører vidare raudt nivå i vidaregåande skule etter jul. Helsedirektoratet og FHI ville ned til gult.

Guldvog: Usikker koronavår i vente

I Europa herjar omikronvarianten. Om det vil bli like ille i Noreg, er usikkert, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Påbod om munnbind for besøkande til sjukehusa

Alle besøkande til sjukehusa i Helse Førde må nytte munnbind når det ikkje er råd å halde ein meter avstand.

tirsdag 21.12 2021

Tre nye positive prøver

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 17 prøver vart analysert måndag.

mandag 20.12 2021

Nokre få nye smittetilfelle

Sidan smitteutbrotet i Stad brøyt ut i månadsskifte november/desember har 64 personar fått påvist covid-19.

Over 50 nye positive prøver og to pasientar med covid-19 er døde

Helse Førde melder om 54 positive prøver dei siste tre dagane. I tillegg er fem pasientar med stadfesta covid-19 innlagde på sjukehus i Helse Førde.

søndag 19.12 2021

Alle over 18 år får tilbod om oppfriskingsdose innan utgangen av februar

Regjeringa har som mål at alle over 18 år skal få tilbod om oppfriskingsdose innan utgangen av februar 2022.

fredag 17.12 2021

49 nye positive prøver

Helse Førde melder om 49 nye positive prøver etter at det torsdag vart analysert 328 prøver.

torsdag 16.12 2021

Melder om 22 nye positive prøver og åtte koronapasientar

Torsdag melder Helse Førde om 22 nye positive prøver. I tillegg er åtte pasientar med stadfesta covid-19 smitte innlagde på sjukehusa i Helse Førde.

onsdag 15.12 2021

Registrert tolv nye smitta i husstandar og fire enkelttilfelle

Den siste veka er det registrert tolv nye smitta i husstandar, og fire enkeltståande tilfelle. Eine smittetilfelle har ukjent smitteveg.

56 nye positive prøver og seks koronapasientar

Helse Førde melder om 56 nye positive prøver og seks innlagde pasientar med stadfesta covid-19 smitte på sjukehusa i Helse Førde.

tirsdag 14.12 2021

Må avlyse konsertar

Måndag kom regjeringa med nye nasjonale tiltak, og no er det klart at dette påverkar Operahuset Nordfjord sine konsertar framover.

– Ikkje noko poeng å ha ope i romjula

På grunn av dei nye nasjonale tiltaka med skjenkestopp må Magnifikk og Bankkjellaren på Nordfjordeid stenge mellombells. – Vi kjem til å opne opp for uteliv når det er tilrettelagt for det, seier Øyvind Bjørlo.

Kommunalsjef Harald Sivertsen:

‒ At det ville bli innstramingar var vi førebudde på

‒ Vi vil innrette oss etter dei påbod som regjeringa har kome med. Om ikkje nye restriksjonar blir innført tek vi sikte på å halde grunnskulane og barnehagane i Stad opne farm mot ordinær juleferie.

mandag 13.12 2021

Tilrår å utsette eller avlyse idrettsarrangement for vaksne

Dette er dei nye gjeldande tiltaka

Måndag kom regjeringa med endå strengare nasjonale tiltak.

Ingen ny eksponering inn mot skule dei siste dagane

Dei siste dagane er det ikkje funne fleire nye smittetilfelle med smitterisiko ved Nordfjordeid skule eller Hogatunet. Det er derimot nokre smittetilfelle i husstandar.

Helse Førde:-Køyr eigen bil til sjukehuset

No kjem Helse Førde med ei klar oppmoding: - Køyr eigen bil til sjukehuset.

73 nye positive prøver

Måndag melder Helse Førde om 73 nye positive prøver mellom fredag og søndag.

fredag 10.12 2021

Ingen nye smittetilfelle med smitterisiko i skule eller på Hogatunet

Stad kommune melder at det ikkje er funne fleire nye smittetilfelle med smitterisiko ved Nordfjordeid skule eller Hogatunet. Det er derimot nokre smittetilfelle i husstandar.

84 positive prøver dei siste dagane

Helse Førde melder om 84 positive prøver etter at 510 prøver er analysert mellom måndag og torsdag.

onsdag 08.12 2021

Lars-Svein Drabløs, leiar i Stad Eldreråd:

Altfor lite fokus på dei eldre sin situasjon

Det uroar meg at det er så lite fokus på dei eldre sin livssituasjon under pandemien, bortsett frå isolasjon når smittetala aukar. Det slit på folk og uroar meg. 

tirsdag 07.12 2021

Jula vart ikkje normal likevel – dette er dei strenge tiltaka som gjeld

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom med ein kalddusj som førjulsgåve då han innførte skjenkjestopp, avgrensingar i private lag og fleire nye tiltak.

40 koronasmitta siste to vekene - ikkje "villsmitte"

Dei siste 14 dagane er det samla talet på koronasmitta i Stad no om lag 40 personar. - Det er ikkje "villsmitte" i lokalmiljøet, meiner kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

mandag 06.12 2021

Smittesituasjonen i skule og på omsorgssenter

To nye elevar er smitta

To nye elevar er koronasmitta ved Nordfjordeid skule. Det gjeld ein elev i klasse 1B og ein i 4B. – Så er det gledeleg at vi ikkje har noko meir smitte ved Hogatunet, seier kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

fredag 03.12 2021

Bebuar på Hogatunet og fleire elevar har fått påvist smitte

Fredag ettermiddag er det klart at ein bebuar ved Hogatunet har fått påvist covid-19 etter testing. I tillegg har også to elevar ved Nordfjordeid skule fått påvist smitte.

Aukande smitte - 96 positive prøver

Helse Førde melder at 96 av dei 497 analyserte prøvene så langt denne veka er positive. I tillegg er fire pasientar med stadfesta covid-19 smitte innlagde på sjukehus i Helse Førde.

torsdag 02.12 2021

Kraftig skjerping av koronatiltaka

Regjeringa innfører fleire påbod i Oslo-området for å få bukt med omikron-smitten, medan folk i resten av landet får skjerpa råd om å halde avstand.

onsdag 01.12 2021

Tolv nye smitta – fire av dei er elevar på Nordfjordeid skule

Tolv personar i Stad er smitta av covid-19, fire av dei er elevar ved Nordfjordeid skule, bekreftar kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

tirsdag 30.11 2021

Bestilt fleire vaksinar – set opp ekstra dag

Stad kommune har bestilt ekstra vaksinar og har no sette opp ein ekstra dag med oppfriskingsdose.

Dette er dei nye tiltaka og anbefalingane

Regjeringa innførte tysdag nye nasjonale tiltak og anbefalingar på grunn av at smitten i det siste har auka i heile landet.

mandag 29.11 2021

Aukande smitte i Helse Førde:

92 positive prøver

Det er aukande smitte i Helse Førde sitt område.

fredag 26.11 2021

Analyserte 383 prøver – 54 er positive

Så langt denne veka har 54 av prøvene som Helse Førde har analysert vore positive.

mandag 22.11 2021

Sju nye positive prøver

Helse Førde melder om sju nye positive prøver dei siste dagane og to innlagde pasientar med stadfesta covid-19 smitte.

fredag 19.11 2021

Smittesituasjonen

34 positive prøver i Helse Førde siste fire dagar

Av 334 analyserte covid-19-prøver dei siste fire var 34 positive.

torsdag 18.11 2021

FHI: Det hastar å med å gi oppfriskingsdose til eldre

Innleggingsstala aukar, og det er framleis flest eldre og uvaksinerte som blir innlagde. Det hastar med å gi tredje vaksinedose til dei eldre, seier FHI.

mandag 15.11 2021

Melder om 27 positive prøver

Helse Førde melder om 27 nye positive prøver sist veke.

lørdag 13.11 2021

77 smitta i nabokommune dei siste vekene

Det er nye smittetilfelle i nabokommunane til Stad. I Volda vart det registrert åtte smitta fredag, og i Gloppen fire nye.

torsdag 11.11 2021

Oppfriskingsdose vert prioritert frå neste veke

Neste veke skal Stad kommune i gong med oppfriskingsdose til dei som er 65 år og eldre.

Nytt utbrot i nabokommunar

Volda, Ørsta og Gloppen har dei siste dagane meldt om nye smittetilfelle.

mandag 08.11 2021

Koronasmitten aukar - 54 positive prøver

Helse Førde har måndag oppdatert koronatala og då kjem det fram at 54 prøver var positive sist veke.

tirsdag 02.11 2021

To nye koronasmitta i Stad

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld stadfestar til Fjordabladet at to personar i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte den siste tida.

mandag 01.11 2021

35 positive prøver sist veke

Helse Førde melder om 35 positive prøver sist veke.

onsdag 27.10 2021

17 smitta på få dagar

Sidan fredag 22. oktober har 17 personar fått stadfesta covid-19 smitte melder Gloppen kommune.

mandag 25.10 2021

Ni positive prøver sist veke

Sist veke analyserte Helse Førde 355 prøver og ni av desse prøvene var positive.

søndag 24.10 2021

Fire nye smitta i Gloppen - forventar fleire smitta

Fredag testa tre personar positivt for covid-19 i Gloppen, og no har fire nye personar fått stadfesta covid-19 smitte. Det er venta fleire nye smitta dei neste dagane.

lørdag 23.10 2021

Smitte i Gloppen - fleire nærkontaktar i Stad

Tre personar i Gloppen har testa positivt og det er nærkontakar også i Stad.

tirsdag 19.10 2021

Smitte i nabokommunar

Ti positive prøver

Helse Førde melder om ti nye prøver etter at 296 prøver vart analysert sist veke.

torsdag 14.10 2021

Sluttar å oppdatere dagleg

Framover vil Helse Førde oppdatere koronatala ein gong i veka.

mandag 11.10 2021

Fire nye positive prøver

I løpet av dei tre siste dagane har Helse Førde analysert 158 prøver og fire av dei har vore positive.

fredag 08.10 2021

Melder om tre positive prøver

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 120 prøver vart analysert torsdag. Så langt denne veka har Helse Førde meldt om sju positive prøver.

torsdag 07.10 2021

Ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve etter at 156 prøver vart analysert onsdag.

onsdag 06.10 2021

Nye smitta i nabokommunar

Melder om ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om at ei av dei 141 prøvene som vart analysert tysdag er positiv.

tirsdag 05.10 2021

To nye positive prøver

Helse Førde melder om to nye positive prøver etter at 118 prøver vart analysert måndag.

mandag 04.10 2021

Framleis besøksreglar ved sjukehusa

Sjukehusa i Helse Førde held framleis på besøksreglar, trass i at det er ein normal kvardag på sjukehuset.

Tre dagar på rad utan positive prøver

Helse Førde melder om berre negative prøver i helga, og ein må no tilbake til torsdag 28. september for å finne ei positiv prøve.

fredag 01.10 2021

To nye positive prøver

Helse Førde melder om to nye positive prøver etter at 130 prøver vart analysert torsdag. Så langt denne veka har tre prøver vore positive.

Rundt 60 anløp neste år

Dei to siste cruisesesongane har vore svært amputert på grunn av koronapandemien. I 2022 er det derimot planlagt rundt 60 cruiseanløp til Nordfjordeid.

torsdag 30.09 2021

Ingen nye positive prøver

For andre gong denne veka melder Helse Førde om berre negative prøver.

onsdag 29.09 2021

Ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve etter at 180 prøver vart analysert tysdag. Dette er den første positive prøva denne veka.

søndag 26.09 2021

562 dagar med pandeminedstenging

Jublar for gjenopning av landet

Store smil og boblande glede – Norge er opna opp igjen!

fredag 24.09 2021

Operahuset Nordfjord

- Hurra for full opning

- Vi er ordentleg glade for at vi igjen kan fylle alle seter i operahuset, seier arrangementsansvarleg Helga Didrikke Sundal ved Operahuset Nordfjord.

torsdag 23.09 2021

86 prosent av dei vaksne er fullvaksinerte i Stad

Vaksinestatusen i Stad viser at 86 prosent av dei vaksne er fullvaksinerte og 86 prosent i aldersgruppa 12-17 år har fått første dose.

onsdag 22.09 2021

Ei ny positiv prøve

For tredje dagen på rad meldte Helse Førde om ei ny positiv prøve.

tirsdag 21.09 2021

Ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om ei positiv prøve etter at 162 prøver vart analysert måndag.

mandag 20.09 2021

Ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve etter at 116 prøver vart analysert søndag.

søndag 19.09 2021

Fire nye positive prøver

Helse Førde melder om nye positive prøver etter at 115 prøver vart analysert laurdag. Denne veka har 25 prøver vore positive så langt.

lørdag 18.09 2021

Seks nye positive prøver

Helse Førde melder om seks nye positive prøver etter at 128 prøver vart analysert fredag. Så langt denne veka er vi oppe i 21 positive prøver.

fredag 17.09 2021

Fire nye positive prøver - 15 positive så langt denne veka

Helse Førde melder om nye positive prøver etter at 202 prøver vart analysert.

torsdag 16.09 2021

Fem av prøvene er positive

Helse Førde melder om fem nye positive prøver, for andre dagen på rad. Så langt denne veka har elleve prøver vore positive.

Ein ny smitta i Stad

Ein ny person i Stad har fått stadfesta covid-19 og er sett i isolasjon.

onsdag 15.09 2021

Fem nye positive prøver

Helse Førde melder om fem nye positive prøver etter at 230 pøver vart analysert tysdag. Så langt denne veka har seks prøver vore positive.

tirsdag 14.09 2021

Ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve etter at 180 prøver vart analysert.

mandag 13.09 2021

Ni positive prøver sidan fredag

Sidan fredag har ni av dei 576 analyserte prøvene vore positive, viser tala til Helse Førde.

fredag 10.09 2021

Tre nye positive prøver

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 256 prøver vart analysert torsdag. Så langt denne veka har sju prøver vore positive.

torsdag 09.09 2021

Tre nye positive prøver

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 273 prøver vart analysert onsdag. Så langt denne veka har fire prøver vore positive.

onsdag 08.09 2021

Smitteutbrot i nabokommunar - no er Ørsta på smittetoppen i landet

Ingen nye positive prøver

Helse Førde melder om berre negative prøver etter at 452 prøver vart analysert tysdag.

tirsdag 07.09 2021

Ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve etter at 220 prøver vart analysert måndag.

mandag 06.09 2021

Smitteutbrot i fleire nabokommunar

To positive prøver i helga

Laurdag var to av prøvene positive, medan Helse Førde melder om ingen nye positive prøver søndag.

fredag 03.09 2021

Helse Førde

Fire positive prøver

Helse Førde analyserte 412 prøver torsdag 2. september. Fire prøver var positive for covid-19.

torsdag 02.09 2021

Regjeringa ventar med gjenopninga – hoppar seinare over trinn 4

(NPK-NTB): Regjeringa utset vidare gjenopning fram til delen fullvaksinerte er vesentleg høgare enn i dag. Då vil ein gå rett til normaltilstand.

To nye positive prøver  - ei av dei i Nordfjord

Helse Førde melder om to nye positive prøver etter at 279 prøver vart analysert onsdag. Dette er tredje dagen på rad at Helse Førde melder om nye positive prøver.

onsdag 01.09 2021

Fire nye positive prøver

Helse Førde melder om fire nye positive prøver etter at 429 prøver vart analysert tysdag. Dette er andre dagen på rad at Helse Førde melder om nye positive prøver.

tirsdag 31.08 2021

Melder om to nye positive prøver

Helse Førde melder om to nye positive prøver etter at 253 prøver vart analysert.

mandag 30.08 2021

Startar opp vaksinasjon av 16. – og 17. åringar

No vaksinerer Stad med Pfizer og Moderna

Vaksinasjonsarbeidet i Stad kommune held fram, og frå denne veka tar kommunen også i bruk Moderna. Frå neste veke av startar Stad opp med vaksinering av 16.- 17. åringar.

Ingen nye positive prøver

Helse Førde melder om berre negative prøver etter at 56 prøver vart analysert søndag.

torsdag 26.08 2021

VG: To nye personar frå Stad er smitta

Helse Førde melder om fem nye positive prøver

Helse Førde melder om nye positive prøver etter at 283 prøver vart analysert onsdag.

onsdag 25.08 2021

VG: Ny person frå Stad registrert smitta

VG sine tal viser at ein ny person i eller frå Stad er registrert stadfesta covid-19 smitta. Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld er dette truleg ein person som er folkeregistrert i Stad, men som oppheld seg ein annan plass.

Tre nye positive prøver

Onsdag morgon melder Helse Førde om tre nye positive prøver etter at 367 prøver er analysert. Dette er første dag denne veka der Helse Førde melder om positive prøver.

tirsdag 24.08 2021

Ingen nye positive prøver

Tysdag morgon melder Helse Førde om berre negative prøver etter at 180 prøver vart analysert.

mandag 23.08 2021

Dette er status: smitte i fleire barnehagar og skular

Fleire nabokommunar er raude

Medan Stad kommune no er gult på kartet, er fleire av nabokommunane raude.

Ni positive prøver i helga

Måndag morgon melder Helse Førde om ni nye positive prøver tatt i helga.

fredag 20.08 2021

Helse Førde

Seks nye positive koronaprøver

Av 294 analyserte prøver torsdag 19. august var seks av prøvene positive  for covid-19.

torsdag 19.08 2021

Elev er koronasmitta

Ein elev ved Eid vidaregåande skule er no stadfesta koronasmitta.

torsdag 12.08 2021

Ein ny smitta i Stad

Ein ny person i Stad har torsdag kveld fått påvist korona.

Ny person i Selje er koronasmitta

Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist koronasmitte.

tirsdag 10.08 2021

Helse Førde:

Sju nye positive koronaprøver

Av 408 analyserte prøver måndag 9. august var sju positive  for covid-19.

– Nedstenginga har ført til inaktivitet og dårlegare helse

I Sogn og Fjordane er det ikkje spelt ein seriekamp for dei over 20 år på 22 månader. Laurdag vart dei første obligatoriske seriekampane avvikla. ‒ Det er på høg tid at vi kjem i gong. Nedstenginga av breiddeidretten har vore ein skandale, seier Svein Olav Myklebust som har vore dagleg leiar i Sogn Fjordane Fotballkrets sidan 1986.

søndag 08.08 2021

Slik jaktar Noreg på vaksinedosar i Europa

Helseminister Bent Høie røper at regjeringa forhandlar med fleire land i Europa om å byte eller kjøpe ekstra vaksinedosar. Lykkast dei, kan vaksinetempoet auke.

85 prosent har fått første vaksinedose i Stad

I Stad har no 85 prosent av alle innbyggjarar over 18 år fått første vaksinedose, og 47 prosent av alle over 18 år er fullvaksinerte.

To testa positivt i Selje

To nye personar er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19.

lørdag 07.08 2021

Stryn kommune:

Ny smitte etter besøk på utestad

To personar som var på Isehaug kafeteria/Johans pub 31.07 er nå smitta av koronavirus. Ein av disse er ein tilsett på Isehaug kafeteria.

18 nye positive koronaprøver

Av 372 analyserte prøver fredag 6. august var 18 positive for covid-19.

fredag 06.08 2021

Ein person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19

Torsdag kveld synte resultat frå testing gjort i Selje onsdag at éin person har testa positivt for covid-19. Personen testa seg på grunn av symptom.

onsdag 04.08 2021

Satsforvaltaren i Vestland

Viktige læringspunkt frå halvtanna år med koronapandemi

‒ Vi har gjennomført andre trinn i undervegsevalueringa av pandemihandteringa, og meiner at vi i Vestland har klart å handtere pandemien på ein god måte.

tirsdag 03.08 2021

Helse Førde:

Fem positive prøver

Helse Førde melder tysdag morgon den 3. august om fem positive prøveresultat for covid-19.

onsdag 28.07 2021

Delta-bekymring:

Gjenopninga av Noreg blir utsett

Regjeringa er bekymra for Delta-varianten av koronaviruset og ventar minst to veker med trinn fire i gjenopningsplanen.

tirsdag 27.07 2021

To nye er smitta

Helse Førde melder tysdag morgon om to nye positive prøver. Dette er åttande dagen på rad med positive prøver.

mandag 26.07 2021

Tre nye positive prøver – sju dagar på rad med positive prøver

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 206 prøver er analysert. Dette er sjuande dagen på rad med positive prøver.

søndag 25.07 2021

Tolv nye positive prøver

Helse Førde melder om tolv nye positive prøver fredag og laurdag etter at 542 prøver er analysert.

lørdag 24.07 2021

Ein ny person i Stad er smitta

Ein ny person er sett i isolasjon etter at vedkomande testa positivt for covid-19.

fredag 23.07 2021

Den smitta har vore på Gymmen pub og Magnifikk

Ein person i isolasjon

Ein person i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte. No ber Stad kommune alle som har vore utandørs ved Gymmen pub og Magnifikk tysdag 20. juli i aktuelt tidsrom om å vere ekstra merksame på sjukdomsteikn.

14 positive prøver - ny smitte i Stad

Fredag morgon melder Helse Førde om 14 nye positive prøver. Dette er det høgste talet på positive prøver på lenge.

torsdag 22.07 2021

Ei ny positiv prøve - tredje dag på rad

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve. Dette er tredje dagen på rad at ei prøve er positiv.

onsdag 21.07 2021

To nye koronasmitta

For andre dagen på rad melder Helse Førde om nye positive prøver.

tirsdag 20.07 2021

Stryn kommune: låg terskel for å teste seg

To nye positive prøver

Helse Førde melder om to nye positive prøver etter at 166 prøver vart analysert måndag. I løpet av dei siste åtte dagane har seks av prøvene vore positive.

mandag 19.07 2021

Ei ny positiv prøve

I løpet av dei tre siste dagane har Helse Førde analysert 358 prøver, og ei av desse er positiv.

fredag 16.07 2021

Ingen nye positive prøver

Helse Førde melder om berre negative prøver etter at 150 prøver vart analysert.

torsdag 15.07 2021

Opnar for at alle over 18 år kan bestille time

Frå 15. juli kan alle personar i Stad over 18 år bestille seg time til vaksinering.

Tre nye positive prøver

Helse Førde melder torsdag morgon om tre nye positive prøver. Dette er dei første positive prøvene sidan onsdag 7. juli.

onsdag 14.07 2021

Snart ei veke utan positive prøver

Helse Førde melder om nok ein dag med negative prøver. Dette er sjette dagen på rad utan positive prøver.

tirsdag 13.07 2021

Femte dag på rad med berre negative prøver

For femte dagen på rad melder Helse Førde om berre negative prøver.

mandag 12.07 2021

Ingen nye positive prøver i helga

Helse Førde melder måndag morgon om ingen nye positive prøver i løpet av dei tre siste dagane.

fredag 09.07 2021

Ingen fleire koronasmitta i Stad

Ingen fleire er koronasmitta i Stad.

Melder om berre negative prøver - andre gong denne veka

Torsdag var alle dei analyserte prøvene negative, melder Helse Førde. Dette er andre gong så langt denne veka at helseføretaket melder om berre negative prøver.

torsdag 08.07 2021

165 analyserte prøver - to positive

Helse Førde melder om to nye positive prøver etter at 165 prøver vart analysert. Så langt denne veka har tre prøver vore positive.

onsdag 07.07 2021

Ein person er koronasmitta i Stad

Ein person er sett i isolasjon i Stad kommune teter å ha fått påvist koronasmitte.

Ei ny positiv prøve

Helse Førde analyserte 224 prøver tysdag og ei av desse prøvene er positive. Dette er første positive prøva sidan fredag.

tirsdag 06.07 2021

2807 personar er fullvaksinerte

No er talet på fullvaksinerte i Stad 2807 personar.

Ingen nye positive prøver

Helse Førde melder om berre negative prøver for tredje dagen på rad.

mandag 05.07 2021

Totalt 170 registrert smitta i Stad

Tre av prøvene var positive sist veke

Sist veke, veke 26 var tre av 1025 analyserte prøver positive, viser Helse Førde sine koronatal.

lørdag 03.07 2021

Svara om vidare gjenopning kjem måndag

(NPK-NTB): Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie vil måndag fortelje om dei neste stega i gjenopninga av Noreg.

onsdag 30.06 2021

Analyserte 352 prøver - ny dag utan positive prøver

Helse Førde sine tal viser at det framleis er låge smittetal i området, og melder for sjette dagen på rad om berre negative prøver.

tirsdag 29.06 2021

Fem dagar på rad utan positive prøver

For femte dagen på rad melder Helse Førde om berre negative prøver.

mandag 28.06 2021

Ingen nye positive prøver

Helse Førde melder måndag morgon om berre negative prøver i helga.

søndag 27.06 2021

Klart for seriestart for Selje og Eid 2

Selje og Eid 2 spelar i 5. divisjon og no er det klart at det vert seriestart i midten av august.

No er det klart kven Eid møter i første kamp

18. juni kom regjeringa med beskjeden om at breiddeidretten vert opna. No nærmar det seg også seriekamp i Kretsligaen.

Gloppen og Ørsta mørkegult

Dette er status

Sist ein person i eller frå Stad fekk stadfesta covid-19 var 4. juni. Elles i Nordfjord og i kommunane rundt er det Gloppen og Ørsta som er gulast på kartet.

fredag 25.06 2021

Melder om berre negative prøver for andre gong denne veka

For andre gong denne veka melder Helse Førde om berre negative prøver.

torsdag 24.06 2021

Andre dagen på rad med positiv prøve

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve. Dette er andre dagen på rad at helseføretaket melder om positive prøver.

onsdag 23.06 2021

Ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve. Dette er den første positive prøva sidan 8. juni.

tirsdag 22.06 2021

Ein ny dag med berre negative prøver

Helse Førde melder om ein ny dag med berre negative prøver. Ein må tilbake til 8. juni for å finne ei positiv prøve.

mandag 21.06 2021

Ingen positive prøver i helga

Helse Førde melder om berre negative prøver denne helga. Ein må tilbake til 8. juni for å finne ei positiv prøve analysert i Helse Førde.

fredag 18.06 2021

– Dette er ein gledeleg dag for idrett generelt

Fredag kom beskjeden som heile idrettsnorge har venta på: etter 15 månadar kan breddeidretten trene som normalt med kontakttrening både inne og ute.

Analyserte 164 prøver - ingen nye positive prøver

For niande dagen på rad melder Helse Førde om berre negative prøver.

torsdag 17.06 2021

No er 2495 personar fullvaksinerte i Stad

Stad kommune er godt i gong med å vaksinere gruppe 8, og torsdag vart det også opna opp for at gruppe 9 kan bestille time.

Endå ein dag utan positive prøver

Helse Førde melder om ingen nye positive prøver for åttande dagen på rad.

onsdag 16.06 2021

Analyserte 235 prøver - alle er negative

For sjuande dagen på rad melder Helse Førde om at alle dei analyserte prøvene er negative.

tirsdag 15.06 2021

– Det er framleis ein god del ledige plassar igjen

Stad kommune er godt i gong med å vaksinere gruppe åtte og over 600 personar i denne gruppa har fått ei dose. Måndag la Stad kommune ut fleire timar til vaksinasjon.

Sjette dag på rad utan positive prøver

Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal er det ingen nye positive prøver. Sist Helse Førde analyserte ei positiv prøve var tysdag 8. juni.

tirsdag 08.06 2021

Koronapasset blir rulla ut

Koronasertifikatet er på veg til norske brukarar. Frå fredag kan det truleg nyttast.

mandag 07.06 2021

Intervallet mellom vaksinedosane blir korta ned frå 12 til ni veker

Regjeringa har vedteke å korte intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinane frå 12 til 9 veker etter råd frå Folkehelseinstituttet (FHI).

fredag 04.06 2021

Tredje dag på rad med berre negative prøver

For tredje dag på rad melder Helse Førde om berre negative prøver.

onsdag 02.06 2021

Neste veke kan alle mellom 55-64 bestille vaksinetime

- Frå neste veke av tek vi til med tilbod om koronavaksine til personar i prioriteringsgruppe 8, det vil seie folk flest i aldersgruppa 55-64 år, opplyser kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld i Stad kommune.

Analyserte 233 prøver - alle er negative

Tysdag analyserte Helse Førde 233 prøver og ingen av dei er positive. Det er heller ikkje innlagde pasientar med stadfesta covid-19 på sjukehusa i Helse Førde.

tirsdag 01.06 2021

Tre nye positive prøver

Måndag var tre av 188 analyserte prøver positive, viser Helse Førde sine tal. Dette er dei første positive prøvene sidan 26. mai.

mandag 31.05 2021

Berre ei positiv prøve dei siste åtte dagane

Helse Førde melder om nok ein dag med berre negative prøver. Dei siste åtte dagane har det berre vore meldt om ei positiv prøve.

fredag 28.05 2021

Analyserte 188 prøver - ingen nye positive

Det er ingen nye positive prøver etter at Helse Førde analyserte 188 prøver torsdag. Det er heller ingen innlagde pasientar med stadfesta covid-19 på sjukehusa i Helse Førde.

torsdag 27.05 2021

Ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om at ei av dei 322 analyserte prøvene onsdag er positiv. Dette er første dag sidan fredag 21. mai at Helse Førde melder om positiv prøve.

onsdag 26.05 2021

Ingen nye positive prøver

Tala til Helse Førde viser at ingen av dei 158 analyserte prøvene tysdag var positive.

tirsdag 25.05 2021

Tredje dag på rad med berre negative prøver

Helse Førde sine tal viser at alle dei analyserte prøvene måndag var negative. Dette er tredje dag på rad med berre negative prøver.

tirsdag 18.05 2021

Koronasituasjonen i Stad

– Om alt går som vi trur, så er alle ute av isolasjon i løpet av veka

Det har ikkje vore nye koronatilfelle i Stad sidan 13. mai. I løpet av veka håpar Thomas Vingen Vedeld at alle er ute av isolasjon og karantene.

Ingen nye positive prøver

Måndag på 17. mai analyserte Helse Førde 155 prøver og alle var negative.