– Ein kan nå langt sjølv om ein kjem frå ein liten klubb