Utgangspunkt var enkelt - vinn eller forsvinn

foto