Eid sitt herrelag har ikkje tapt ein fotballkamp sidan slutten av mai

foto