Eit av dei vakraste renna – nesten 50 stilte til start