Milliardær inn i sykkelsporten, Team Sky endrar namn