Eirik er svært seriøs

Eirik har langt betre resultat enn det eg hadde då eg var på hans alder.

Mentor: Sander Smørdal, tidlegare storsymjar frå Eid og som no jobbar i TV2, følgjer godt med i det som skjer i symjesporten i Eid. Han har stor tru på at Eirik kan ta viktige utviklingssteg framover.  Foto: Presse/TV2

Sport

Det seier Sander Smørdal, som har laga treningsprogrammet som 17-åringen frå eit har følgt.