Landsskyttarstemnet i gang

Årets landsskyttarstemne vert arrangert i Stjørdal i perioden 3.-10 august. Over 5 000 skyttarar er påmeldt. Dei første var allereie på standplass fredag, blant dei fleire skyttar frå Eid og Nordfjord.

Det beste enkeltresultatet så langtstår Fredrik Taklo i klassen Eldre rekrutt for. På 100-metersbanen vart det fullt hus, 250 poeng for skyttaren frå Hundeide skyttarlag.  Foto: Tormod Flatebø

Det vart 29/16 på grovfelt for Johanna Reksten. Johanna skyt i klasse fem.   Foto: Tormod FLatebø

Sport

Landsskyttarstemnet er unikt ved at jenter og gutar, menn og kvinner, frå 11 år til over 90 år konkurrerer i same klassar. Eldste skyttar på årets LS er 93 år. Det knytast også i år stor spenning til om vi får skyttardronning eller skyttarkonge. På dei tre siste landsskyttarstemner har vi fått to skyttardronningar, sjølv om kvinnene utgjer bare ca. 20 prosent  av skyttarane, seier Vestvik.

Fullt hus

Sjølv om det vert vist enormt mykje god skyting, er det beste enkeltresultatet så langt er det Fredrik Taklo i klassen Eldre rekrutt som står for. På 100-metersbanen vart det fullt hus, 250 poeng for skyttaren frå Hundeide skyttarlag. Det skal også nemnast at Bertel Oddne Mjellem, Hyen  skaut 30/17 på grovfelten. Her er så langt Johanna Reksten, Nordbygda og Rand,  med 29/16 den av skyttarane frå Sogn og Fjordane som har det nest beste resultatet.


Baneskyting:
Klasse 3: Alf Roger Muldsvor, Nordbygda og Rand  237, Asle Helge Hundeide, Hundeide  236, Marie Alme, Nordbygda og Rand  235, Ann - Kristin Sætre, Hundeide  232, Roger Aaland, Nordbygda og Rand  231, Silje Veronica Ludvigsen, Nordbygda og Rand  229, Geir Magne Muldsvor, Nordbygda og Rand  227, Olav Marius Aa, Hyen  227, Terje Lundebrekke, Stadlandet  226, Rolf Magne Hellevang, Nordbygda og Rand  226, Ruben Olai Tytingvåg, Nordbygda og Rand  220,

Klasse 2: Håkon Frivik, Ålfoten  241, Ole Kristian Aasen, Haugen  232, Knut Muldsvor, Nordbygda og Rand  226, Sigurd Muldsvor, Nordbygda og Rand  221.


Klasse 1: Oddgeir Skeistrand, Eidsbygda  238, Marit Straume, Hyen  237.


Klasse Veteran 55 år: Leiv Reksten, Nordbygda og Rand  244, Arild Fure, Stryn  241, Bjarne Eriksen, Nordbygda og Rand  241, Odd Hestenes, Bryggja  238, Roald Svoren, Bryggja  238, Andreas Røyrvik, Hyen  237, Kjell Magne Åshamar, Hundeide  227, Magne Nesheim, Eidsbygda  223.

Klasse Veteran 65 år: Knut Lillestøl, Hornindal og Markane  249, Magne Skårbø, Stadlandet  246, Odd Peter Skinlo, Hyen  246, Helge Bruvoll, Ålfoten  243.


Klasse Veteran 73 år
Peder Holme, Hyen  246,


Klasse Eldre Rekrutt: Fredrik Taklo, Hundeide  250, Stian Skeistrand, Eidsbygda  247, Odd Helge Muldsvor, Nordbygda og Rand  244, Madelen Sævareid, Gula  243, Jakob Lotsberg, Nordbygda og Rand  243.

Feltskyting

Klasse 5: Bertel Oddne Mjellem, Hyen  30/17, Johanna Reksten, Nordbygda og Rand  29/16, Geir Kjetil Aa Hope, Hyen  28/17, Torleiv Straume jr., Hyen  28/17, Arve Halsteinslid, Haugen  27/11, Ole Arild Aa, Hyen  18/15, Bjarne Eriksen, Nordbygda og Rand  2/1.


Klasse 4: Roger Nesheim, Eidsbygda  29/19, Jan Ove Lotsberg, Nordbygda og Rand  28/18, Regine Nesheim, Eidsbygda  28/16, Bjørn Ove Muldsvor, Nordbygda og Rand  27/12, Atle Lotsberg, Nordbygda og Rand  27/12, Arild Straume, Hyen  26/12, Per Tore Taklo, Hundeide  25/11, Alf Erik Røyrvik, Hyen  24/7.
 

Klasse 2
Ole Kristian Aasen, Haugen  25/10, Sigurd Muldsvor, Nordbygda og Rand  24/11, Knut Muldsvor, Nordbygda og Rand  22/10, Oda Constanse Ludvigsen, Nordbygda og Rand  21/7.


Klasse 1
Anne Linn Røneid, Knipenborg  29/15, Stian Hellebust, Sogndal  26/11, Børge Gudvangen, Sogndal  25/11, Oddgeir Skeistrand, Eidsbygda  25/8, Jan Terje Bjørnetun, Farnes  22/7, Arild Fossøy, Leikanger  17/2, Trond Chr. Olsen, Tønjum  14/4, Ann Karin Ellingsen, Oppedal/Brekke  10/2, Liv Turid Neshagen, Tønjum  8/2,
 
Klasse Veteran 73 år
Svein Hoem, Stryn  30/23, Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand  28/15, Peder Holme, Hyen  25/17.


Klasse Rekrutt: Daniel Matias Mjellem, Hyen  29/13, Marte Skeistrand, Eidsbygda  28/6, Torstein Straume, Hyen  26/13, Ole Kristian Lødemel, Hornindal og Markane  25/13, Lars Rune Mjellem, Hyen  Sondre Rotihaug Dalseth, Hundeide  21/6, Rasmus Hellevang, Nordbygda og Rand  14/4.  
 

Klasse Junior
Kristian Lotsberg, Nordbygda og Rand  28/18, Sara Muldsvor, Nordbygda og Rand  2/0.
 

Klasse Eldre Junior
Vegard Taklo, Hundeide  10/1.