Har oppretta fond for forskottering av spelemidlar