Stad vil ikkje køyre over dei andre Nordfjord-kommunane

foto