Testen av det nye varslingssystemet vil gå ut til mobiltelefonar i heile landet på testdagen.

Samtidig skal Sivilforsvaret trykkje på knappen for test av over 1200 sireneanlegg.

– Nye Nødvarsel på mobil er eit sjumilssteg for beredskapen. Rask og sikker kommunikasjon om fare eller krise gir meir tryggleik, og har vore ei viktig prioritering for Senterpartiet og Arbeidarpartiet i regjering, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).