Ferjer i Vestland skal gå til oppsette tider, seier fylkesordføraren