NVE-sjefen trur ikkje straumprisane i haust blir like høge som i fjor

foto