foto
Karoline Hildenes sin store hobby er fotografering, og då spesielt ute i naturen. Foto: Privat

Karoline sin hobby gir ei pause i kvardagen