SSB: Mangelen på sjukepleiarar blir berre større framover

foto