Heim til Nordfjord med faste jobbar og nytt hus

foto