Mangel på hurtigtestar i fleire kommunar: – Reknestykket går ikkje opp