Parkeringshus og tunnelar kan bli nye tilfluktsrom