Annankvar bonde må oppgradere brannvarsling

foto
Mindre enn halvparten av bøndene har gjort oppgraderingar for kunne kople brannvarslinga til 4G-nettet, viser ny undersøking. Foto: Bjørn H Stuedal