Ein person innlagd på sjukehus

foto
Måndag var alle dei 121 analyserte prøvene negative. Ser ein på dei siste åtte dagane, er dette første dag der alle prøvene har vore negative i denne perioden. Foto: tormod flatebø