Ved studiespesialiserande er det to klasser per trinn. I tillegg kan ein velje påbygg. Ved Eid vgs kan ein også ta vg4 påbygg via nett.

– Det er viktig for fagtilbodet at vi har to klasser per trinn, då vert det eit bredt og godt tilbod for elevane. Det er viktig for heile Nordfjord, fastslår rektor Alf Reidar Myrstad.

– Stabilitet er viktig for oss, og vi tilbyr dei linjene som vi har i år, i tillegg til det nye med vg2 Treteknikk, seier han.

Ved Eid vgs. har du desse linjene å velje i:

– Elektro og datateknologi

– Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

– Studiespesialisering

– Teknologi- og industrifag

– Kombinasjonsklasse

– Påbygging til generell studiekompetanse

– Vaksenopplæring

Halde tritt med næringslivet

– Det er kjempeviktig at vi som skule høyrer på lokalt næringsliv, og kva behov dei har med tanke på rekruttering. Vi ønskje rå ha den dialogen og samspelet, seier avdelingsleiar Ove Lillestøl.

– Og så er det viktig at ungdommen vår har eit bredt og best mogleg tilbod å velje i, seier assisterande rektor Ottar Arve Bjørkedal.

– Faga vi har går fint i lag, og vi ser at det er flott å jobbe tverrfagleg. Vi har ikkje veggar mellom avdelingane, fortel Lillestøl.

Han fortel at når skulen kjøper inn utstyr, så er det ikkje til ei enkelt avdeling, men at denne kan nyttast av fleire.

– Og så er vi vel kjent for å vere ein av dei skulane som er best på utstyr. Det har vore viktig for oss, og viser at vi kan halde tritt med næringslivet, seier Lillestøl.

Største i Nordfjord

I dag er det 390 elevar ved skulen, og Eid vgs. er dermed den største vidaregåande skulen i Nordfjord.

Skulen er samokalisert med Operahuset Nordfjord, som inneheld kino, bibliotek og operasal.

– Vi er også privatistskule, og organiserer eksamenar for heile Nordfjord, fortel rektor Myrstad.

Saman med Amalie Skram vgs. i Bergen samarbeider ein om ein del fag via digitale løysingar.

– Det er eigentleg fantastisk at ein kan kome og ta eksamenar her, og at vi har sensor som sit klar i Bergen, seier han.

Rektor er stolt over skulen sin, og at det skal vere eit godt miljø på skulen.

– Vi har også open skule og tilbyr leksehjelp, og hjelper til så elevane skal få gode arbeidsvanar, fortel avdelingsleiarane.