Næringslivet i Nordfjord vert ramma: – Dette er krise!