Stad FrP ser potensial for både reduserte kostnader og auka inntekter i Stad kommune