Oddmund Hoel (Sp) frå Luster vart tysdag utnemnt som ny forskings- og høgare utdanningsminister.

Skifte

Kongen har i statsråd tysdag gitt forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch avskil i nåde.

Oddmund Hoel har på si side fått avskil i nåde som statssekretær for forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch, og er utnemnt til ny forskings- og høgare utdanningsminister.

Hoel har no ansvar for å gjennomføre regjeringa sin politikk knytta til forsking og høgare utdanning, fagskule, utdanningsstøtte og andre kompetansepolitiske saker.

Han var professor på Høgskulen på Vestlandet før han vart statssekretær i Kunnskapsdepartementet - til han no vart statsråd. Han har også vore leiar i Noregs Mållag i perioden 1999 til 2002.

Signe Bjotveit (Sp) frå Gloppen er Hole sin politiske rådgivar.