Barnehagebygget må truleg rivast - vil vurdere alternativ