Kystverket jaktar smarte tekniske løysingar til innsida av skipstunnelen