Pensjonistlaga møtte utvalsleiar og kommunalsjef

foto