Vestland fylkeskommune løyver 6,3 millionar til reiselivssatsing