Tilrår sal av bustadfelt for 1,00 kroner pr. kvadratmeter

foto