– Kulturhistorisk valdtekt

foto
Nibben: Kjell Magne Åshamar og Olav Åshamar seier at dei ikkje kjem til å stoppe det tradisjonsrike kilenotfisket etter laks. Får vi ikkje dispensasjon til å sette kilenota der vi alltid har sett den, så flyttar vi den eit par hundre meter til kanten av Nibben (odden vi ser bak dei to.) Alle foto: Tormod Flatebø Foto: Tormod Flatebø