Kraftig nedgang i vestlendingane sin kortbruk i juli

foto