Heile 8,5 prosent har opplevd mobbing frå vaksne

foto