foto
Tydeleg stemme: Det har vore viktig for meg å vere ei tydleg stemme for lokalsjukehuset på Nordfjordeid, og samstundes ta omsyn til heilskapen i helseføretaket. Det er ikkje alltid like enkelt å balansere. Det vil alltid vere nokon i Førde som seier det motsette av det eg seier og meiner. Men, å ha ein stadleg leiar ved eit lokalsjukehus er ei viktig motvekt mot sentralisering. Eg er ikkje i tvil om at det ville vore annleis utan. seier Tone Holvik, stadleg leiar Nordfjord sjukehus. Foto: Tormod Flatebø

Stillferdig men bestemt