Vil auke eigedomsskatten for private og innføre eigedomsskatt på næring frå 2023