35 positive prøver sist veke

foto
Helse Førde vil framover oppdatere koronatala ein gong i veka, i staden for kvar dag. Måndag melder dei om 35 positive prøver sist veke. Foto: tormod flatebø