Alle elevar skal testast før skulestart etter juleferien

foto
Alle skulelevar i grunnskulen skal utføre ein hurtigtest før dei kjem tilbake til skulestart etter vinterferien, seier Thomas Vingen Vedeld, kommuneoiverlege i Stad, som legg til at testane blir utlevert til skulane søndag 2. januar. Foto: Tormod Flatebø.